jaat-samaj-gotra-list

जाट समाज के गोत्रों की लिस्ट Jat Samaj History and All Gotras List

Jat Samaj History and All Gotras List :The Jat people are a traditionally agricultural community in Northern India and Pakistan. It is related to ‘Kshatriya’ class(Varn). they live mostly in the Indian states of Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat and the Pakistani provinces of Punjab and Sindh.

There are many theories of the origins of Jats. 1. According to legendary belief, Jats originated from Lord Shiva’s hair(Jata). Being originated from Jata, they are called Jat. 2. Some historians consider the origin of the Jat caste from the word ‘Jyeshth’(Senior). 3. According to another belief, the word Jat is the original Sanskrit word ’Yaat’. It means ‘Yastaa'(One who performs Yajna) and  in folk language the word ‘Yat’ was called Jat, because the characters ‘Ya’ became ‘Ja’ like ‘Yamuna’ to ‘Jamuna’, ‘Yamdagni’ to ‘Jamdagni’.

Gotras of Jat Community

Jat Gotras originated from Chandravansh –
Abhir,Ahalavat, Ohalavat, Aka, Ohar, Ajameriya,Ajamidiya, Anjuriya, Anajiya, Adharan, Andar, Andhala, Andhara, Auddh, Audharan, Odr, Odhr, Ond, Ok, Andhr, Andhrana, Ang, Anjana, Anav, Bal, Bal, Balayan, Balyan, Chima, China, Chhina, Ark, Atri, Atrey, Ball, Balariya, Baldava, Thakurela, Banaga, Bana, Bhadu, Bhatu, Bhati, Balahara, Bhoj, Bhuri, Bhuriya, Bamarauliya, Mitan, Budhavar, Badhavar, Bodh, Bodha,Chakora, Chandhari, Chavel, Dahiya, Dohan, Dahan, Duhan, Danival, Darad, Daral, Dar, Diyar, Ora, Ore, Dusadh, Dosanjh, Gaudal, Gathaval, Kathaval, Kathiya, Katavar, Gathoye, Gathone, Gathaval, Gathana, Gadad, Gandhar, Gandhari, Gandhar, Gandila, Gadir, Gaina, Gaina, Gena, Gaindhar, Gaindhal, Gaindhu, Hans, Hans, Hansavat, Harachataval, Hudah, Aichara, Jakhad, Jaggal, Janu, Johe, Lodha, Kalhan, Khiravar, Khiraval, Khinaval, Khiravali, Khare, Kitavat, Karami, Kiram, Kichar, Kuntal, Khutail, Khuntel, Khuntal, Kauntel, Kunthal, Kundal, Kairu, Kaurav, Kasavan, Lamboriya, Madhu, Maderana, Madrak, Madr,Madrena, Madhan, Mad, Madh, Mall, Malla, Malay, Mahala, Mahalavat, Mahalan, Mahalaniya, Malli, Mahalavar, Mehala, Mela, (Mavaliya, Mavala, Motasara, Nyol,Nuhaniyan, Nohar, Yatesar, Nalava, Nauhavar, Navavir, Nav, Netada, Netada,Yaudhey, Nrg, Pandu, Pandur, Parasaval, Pharasaval, Paurusaval, Poras, Porasaval, Paurus, Panahar, Panahi, Pundir, Phor, Pavar, Ponvar, Por, Pauriya, Punariya, Rathi, Saravag,Sinamar, Shivi, Sibi, Sibiya, Shivaj, Shur, Sura,Shyam,Shyokand, Shokin,Shyoran, Sogariya,Sogaraval,Surahe, Dohan, Dahan, Danival, Suval, Seva, Sevaliya, Siyal, Syal, Talan, Talan, Tahalan, Taliyan, Yat, Basatiya, Basati, Vasu, Vais, Baisavar, Vaisora, Vasoda, Bochalya, Vrasoli, Johiya, Johil, Kulahari, Khichad, Mahil,Yatesar Etc.

Jat Gotras originated from Suryavansh – Jaton Mein Kuchh Sankhya Mein Suryavanshiyon Ke Samuh Bhi Hain.
Ajamediya, Asarodh, Buradak, Bharuka, Virk, Vrk, Varik, Chattha, Dharataval, Dhanoye, Dagoliya, Garud, Gora, Gharuka, Gahalot, Gahalavat, Gohil, Inatar, Kak, Kakaran, Kakarana, Kakkur, Kakatiy, Kalasaman, Kang, Kang, Kangari, Kasya, Kashy, Kashiya, Kasyan, Kashyap, Kachhavaha, Kachhavala, Kush, Kasavan, Kusavan, Kasuvan, Kinha, Kusuma, Kushaman, Kushan, Kushavah, Koyad, Khoye Maury, Maury, Mauri, Bhadadara, Langal, Langa, Langar, Lava, Lamba, Lamavanshi, Man, Miya, Myan, Miyala, Goliya, Manga, Bajava, Mahar, Maharaya, Maheriya, Nalava,Nehara, Yaudhey, Nrg, Raghuvanshi, Rajyan, Rajan, Rajen, Rohitik, Vasu, Varasir, Yajaniya, Junava Etc

Jat Gotras originated from Nagvansh : Age, Aghariya,Airavat,Legha,Ameriya,Karad, Basath, Varnagal, Bakhar, Bale, Bareta, Bhamu, Bhad, Bhar, Bharagote, Bharashiv, Bhari, Bharavar, Bharavariya, Bhinchar, Bhuri, Bhuriya, Bihal, Dahil, Dahiya, Denaviya, Drehayu, Davana, Daravan,Dasaniya, Devatr, Deu‍, Drehaval, Dhanakhad, Dhanagar, Dhandhaval, Dharan, Dhari, Dhalival, Dhaulya, Dhetaraval, Ghasal, Imeguh, Jevalya, Kalash, Kala, Kalidhaman, Kalu, Kaliya, Kalakhande, Kaliravan, Kaleravana, Kaliravat, Kalya, Kalavariya, Kalyan, Kalishak, Kalamash, Kanval, Karaliya, Kharal, Kajal, Kanjalan, Karakara, Kateva, Khoravar, Khakhad, Kharaval, Kuthar, Karamir, Kuhad, Koyam, Kukana, Kukadaya, Kukar, Kokorani, Khokhar, Karasakar, Kullar, Kulak, Kureli, Kulahari, Kumud, Kunjar, Kundodar, Kushmandak, Lohamarod, Loat, Lohit, Madakalya, Madar, Mandiya, Mundel, Mudavada, Mandala, Matava, Machhar, Naga, Nag, Nagil, Nyol, Naravat, Naradaniya, Nil, Lil, Nimbad, Nitharaval, Odasi, Palavat, Pal,Pahal, Pahlav, Pandar, Pandu, Pandur, Pandul, Pandahari, Palaradal, Pann, Pannu, Pannam,Panu, Panu, Palival, Palival, Parasane, Pagvat, Padaval, Puniya, Phandan, Phenin, Puchhale, Pindel, Panghal, Pangar, Pandul, Gora, Paudiya, Pathur, Pote, Bhakar, Bhaskar, Bhankal,Podoth, Pehalayan, Roj, Rojh, Rotr, Rajhadiya, Rahal, Rathi, Rativar, Sangu, Samarav, Sankhar, Sarang, Sutala, Saravag, Sitaravar, Sekaval, Sirasavar, Sagasail, Sevada, Shyokand, Sankhuniya, Sakel, Sengava, Sangava,Sivach,Siyol,Sagasail, Sheshama, Shyor,Sikharavan, Shrivagh, Shvitr, Savau, Somara, Samota, Siparota, Tank, Takha, Dhaka, Dhakaraval, Toran, Takshak, Takk, Tokas, Tagar, Toras, Titar, Tutiya, Tetaraval, Titaraval, Tataran,Tanakor, Tanak, Ugrak, Ogara, Ula, Unla, Olan, Olakh, Vaharaval, Vaman, Bamal, Bavana, Van, Varik, Varan, Varanavar, Basavan, Vavan, Vehan, Benival, Borana,Vauran,Vaire, Vihan, Birala, Lochag, Bilavan, Baulya, Bamal,Vinda, Barojavar, Bikaraval, Bohara, Bajiya, Yolya..

Gotra list 

अ – अः

अबा (Aba)अबरा (Abra ) अभेटा (Abheta)अभीया (Abhiya)अभोरिया (Abhoria)अब्लाना (Ablana)
 अबू (Abu) अबूई (Abui) अचल (Achal) अचर्या (Acharya) अचोल्या (Acholya) अचेरा (Achera)
 अड़ (Ad) अदार (Adar) अधर (Adhar) अधराणा (Adhrana) अधेरिया (Adheria) अधरान (Adhran)
 अधवाल (Adhwal) अडिंग (Ading)अदिराणा (Adirana) Adwal (अडवाल) Agach (अगाच) Afridi अफरीदी
 अग्रे /अगा (Agre) Age (अगे) Agharia (अघरिया) Agrawal (अग्रवाल) Agrohe (अग्रोहे) Agroya अगरोया
  अगल्लसोई Agwana (अगवाना) Aharyar (अहरयार) Ahera (अहेरा) Ahera (अहेरा) अहेरवंशी
Ahi (अही) Ahir (अहीर) Ahlania (अहलानिया) (अहलानियां) Ahlawat (अहलावत)अहलूवालिया
  Ard (अर्द/अर्ड) Ajra (अजरा) Ajani (अजानी) Ajari Ajaria (अजरिया) Ajlan (अजलान)
 Ajli (अजली) Ajer (अजेर) Ajmedia (अजमेदिया) Ajmel (अजमेल) अजमोदिया Ajmeria (अजमेरिया)
 Ajra (अजरा) Ajuria (अजुरिया) Aka (अका) Akal (अकल) Akar (अकर/आकर) Akera (अकेरा)
 Aki (अकी) Akkar (अक्कर) Aladi (अलड़ी) अलख (Alakh) Alamat (अलामत) Akora (अकोरा)
अलावलपुरी Alawan (अलावन) Alaniya (अलानिया) Albal (अलबल) Alval (अलवल) Alun (अलून)
 Alune (अलूने) Alwal (अलवाल) Alwat (अलवत) Alwi (अल्वी) Ambasht (अम्बष्ट) Alokiya (अलोकिया)
 Amia (अमिया) Amin (अमिन) Amian (अमियां) Amla (अमला) Amlawat (अम्लावत) Amodia (अमोदिया)
 अमरावलितया Anadi (अनाड़ी) Anal (अनल) Amethia (अमेठिया) Anda (अंदा) Andar (अंदार)
Andari (अंदाडी) Andha (अंध) Andhak (अंधक) Andhala (अंधला) Andhar (अधर)Andhara (अंधरा)
 Anchla (अंचला/आंचला) Andhi (अंधी) Ando (अण्डो) Anga (अंग)/(अंगा) Angi (अंगी) Angyara (अंग्यारा)
 Anil (अनील) Anijaya (अनिजया) Anjal (अनजल) Anjalan (अनजलन) Anjana (अंजना)Anjia (अनजिया)
 Anjna (अंजना) Anjre (अंजर) Anjuria (अंजुरिया) Anjuria (अंजुरिया) Anla (अंला) Anlakh (अंलख)
Anna (अन्ना) Annjalan (अन्नजलन) Ano (अनो) Ansari (अंसारी) Antal (अंतल/आंतल) Antari (अंतरी)
 Antas (अंटस) Antawat (अंतावत) Anuja (अनूजा) Anula (अनुला) Anwal (अंवल) Aparajit (अपराजित)
 Arab (अरब) Arbi (अरबी) Arahe (अरहे) Arain (अरेन) Arak अरक) Arar अरार
 Aratt (अराट्ट) (अरट्ट) Araundha (अरौन्ढा) Arbal (अरबल) Archi (अर्ची) Ardas अरदस Arh (अर्ह)
 Arir (अरिर) Ark (अर्क) Arkhar (अरखर) Arki (अर्की) Arodiya (अरोदिया) Aror (अरोर)
 Arora (अरोरा) Art (अर्ट) Artat (अर्टाट) Arthwal (अर्थवाल) Artiwachal (अरतीवाचल) Arwal (अरवाल)
 Arya (अर्या)/(आर्य)/(अरिया) Arkonchi (अरकोंची) Arnyal अरण्याल Asar (असार) Aseria (असेरिया) Ashi (अशी)
 Ashri (अश्री) Ashwatar (अश्वतर) Asi (असि) Asiagh (असियाग) Asika (असिक) अशियानाल
 Ashvigam (अश्विगम) Asit (असित) Asiwagas (असिवागस) Asiwal (असिवाल ) Aslana (असलाना) Aslamya (अस्लाम्या)
 Asroh (असरोह) Asran असरन Asrodh (असरोध) Aswak (अस्वाक) Asyag (अस्याग) Asyak (अस्याक)
 Atal (अतल) Ataria अतरिया Atariwachal (अतरीवाचल) Atawat (अटावट)Atera अतेरा Athar अथर
 Athwal (अठवाल) Atra (अटरा) Atral (अटराल) Attri (अत्री) Attriy (अत्रीय) Atrish (अत्रीस)
 Attwal (अट्टवाल) Atwal(अटवाल) Avalak (अवलक) Avrah (अवराह) Avyay (अव्यय) Awahal (अवहल)
 Awas (अवास) Awjle (अवजले) Awrah (अवराह) Ayahat (अयाहट) Ayo (अयो) आंजन (Aanjan)
 आभीर (Abhir) आबूदा (Abuda) आबूसरिया (Abusaria) Achalwal (आचलवाल) Achashwa (आचश्व) Adharan (आधारण)
 Adhatiya (आढ़तिया)Adhrayan (आधरायण) Agda (आगदा)Ahuja (आहूजा) Ajdolia (आजडोलिया) Ajoliya (आजोलिया)
 Aked (आकेड़) Akodia (आकोदिया)  Akuda (आकुदा)Aligi (आलिगी) Alrola (आलरोला) Ameria (आमेरिया)
  Anana (आनणा) Anav (आनव) Anchatwal (आंचतवाल) Ansu (आंसू)  Andhra (आंध्र)  Anjane (आंजने)
 Anlayam (आनलायम) Anwla (आंवला) Apt (आप्त) Arko (आरको) Arrak (आर्राक) Artiman (आर्तिमान)
 Aryak(आर्यक) Asu (आसू) Asunda (आसुंडा)  Atam (आतम) Atoman (आटोमैन) Atre (आत्रे)
 Awadwal (आवड़वाल ) Awada (आवदा) Awan (आवान) Awasra (आवसरा) Ayonjaya (आयोन्जया)
 Iburani (इबुरानी) Ichauliya (इचौलिया) Icholia (इचोलिया) Ikodiya (इकोदिया) Igawa (इगवा) Igia (इगिया)
 Igiya (इगिया) Imeguh (इमेगुह) Imran (इमरान) Inania (इनाणिया) Indolia (इन्दौलिया) Indoria (इन्दौरिया)
 Iniani (इनियाणी) Iniyar (इनियार) Iniyash (इनियाष) Innaulia (इन्नौलिया) Intar (इनतर) Iram (ईराम)
 Isharam (ईशराम) Isharwal (ईशरवाल) Ishran (इशरान) Ishrawa (ईश्रावा)
 Udal (उदल)Udar (उदार) Udad (उड़द) Uday (उदय) Uddhav (उद्धव) Udhana (उधाना)
Udwal (उदवाल) Ughana (उघाना) Ugrak (उग्रक) Ujhlan (उझलान) Ujjwal (उज्ज्वल) Ujalayan (उजलायन)
 Ulash (उलष) Ulawadiya (उलवाड़िया) Ulha(उल्हा) Ulhan (उल्हन) Ulhar(उल्हार) Uluk (उलूक)
 Umarawatia (उमरावतिया) Umra (उमरा) Unai (उनाई) Undaras (उन्दरास) Uppal (उप्पल) Ura (उड़ा)
 Uria (उरिया) Urima (उरिमा) Utthar (उत्थर) Uthirai (उठीराय) Utkania (उतकानिया) Utor (उटोर)
 Utpal (उत्पल) Utra (उत्रा)Utar (उटार)/(उतार) Utal (उताल)Ubarwal (ऊबरवाल)  Ucharwal (ऊचरवाल)
  Ular (ऊलार) Ulawat (ऊलावत) Usrao (ऊसराव) Uthera (ऊथेरा) Uttera (ऊत्तेरा) Unkar (उंकार)
 Ungra (ऊँग्रा) Unla (ऊंला) Untwal (ऊँटवाल) Unvarwal (ऊँवरवाल)
 Arawat (एरावत) Elawat (एलावत) Etwas (एतवास) Ail (ऐल) Aelva (ऐलवा) Ainoke (ऐनोके)
 Air (ऐर) Airavat (ऐरावत) Aishiani (ऐशियानी) Ainchra (ऐंचरा)
 Aohre (ओहरे) Obu (ओबु) Ochra (ओचरा) Oda (ओड़ा) Odhan (ओढान) Odasi (ओडसी)
Odh (ओध) Odhlan (ओधलान) Odhran (ओधरान) Odhran (ओधरान) Odi (ओडी) Ogara (ओगरा)
Oglan (ओगलान) Ogra (ओगरा) Oh (ओह) Ohar (ओहर) Ohlan (ओहलान) Ohlawat (ओहलावत)
 Ojla (ओजला) Ojha (ओझा) Ojlan (ओजलान) Oka (ओक) Okam (ओकम) Okla (ओकळा)
 Ola (ओला/ ओळा)Olakh (ओलख) Olan (ओलन) Olana (औलाणा) Olania (ओळाणिया) Olda (ओल्डा)
Oye (ओये) Olha (ओलहा) Oliam (ओलियम) Onas (ओनस) Ond (ओंद) Ondhru (ओंध्रू)
 Ondhu (ओंधू) Only (ओंली) Onra (ओंड़ा) Opal (ओपल) Ophala (ओफला) Ora (ओरा)
 Ore (ओरे) Osu (ओसू) Otal (ओटाल) Otha (ओथा) Othara (ओथरा) Othe (ओथे)
 Othiwal (ओथीवाल) Ovar (ऒवार) Aubar (औबार) Audhran (औधरान) Auddh (औद्ध) Aujhlan (औझलान)
 Aujjihan (औज्जीहान) Aujlane (औजलाने) Aulukya (औलुक्य)
Kabaniya (कबानिया)Kabohia (कबोहिया)Kabor (कबोड़)Kabolia (कबोलिया)Kabiri (कबीरी)Kabru (कबरु)
Kach (कच) Kachala (कचाला) Kachauria (कचौड़िया) Kachchhawa (कछवाहा) Kachela (कचेला) Kacheria (कचेरिया)
 Kachhwala (कछवाला) Kachhwara (कछवारा) Kachir (कचीर) Kachmunia (कचमुनियाँ) Kachoriya (कचोरिया) Kachotiya (कचोटिया)
 Kachukbir (कचूकबीर) Kadan (कदान) Kadaria (कदारिया) Kadawa (कडा़वा) Kaday (कदाय) Kadhar (कधर)/(काधर)
 Kadi (कदी) Kadiwal (कड़ीवाल) Kadkadawa (कड़कड़ावा) Kadoliya (कडोलिया) Kadu (कड़ू / कादू) Kaduliya (कडुलिया)
Kadwal (कदवाल) Kadwalkudu (कदवालकूदू) Kadwarya (कड़वार्या) Kadwasara (कडवासरा) Kagar (कगार) Kagoria (कगोरिया)
 Kagri (कगरी) Kahl (कहल) Kahaniya (कहानियाKahirwar (कहरिवार) Kahdar (कहदार) Kahilan (कहिलान)
 Kahral (कहरल) Kahtar (कह्टर) Kahut (कहूत) Kajaria (कजरिया) Kajlan (कजलान) Kak(कक)
 Kakas (ककस) Kakda (ककड़ा) Kakdawa (ककड़ावा) Kakezai (ककेजई) Kakhandi (कखंडी) Kakhar (कखर)
 Kakkad (कक्कड़) Kakkur(कक्कुर) Kakra (ककड़ा) Kakralia (ककरालिया) Kakrania (ककरानिया) Kakraul (ककरौल)
 Kakrial (ककरियाल) Kakrila (ककरिला) Kakuna (ककुणा) Kalaan (कलान) Kalak (कलक) Kalal (कलाल)
Kalandar (कलंदर) Kalair (कलेर) Kalaliya (कलालिया) Kalasan (कलसन) Kalash (कलश)/(कालाश Kalasman (कलसमान)
 Kalaw (कालव) Kalawat (कलावत) Kaldaniya (कलदानिया) Kaleb (कलेब) Kalhal (कलहल) Kalhan (कल्हन)
 Kalhar (कल्हार) Kalial (कलियल) Kalhora (कल्होरा) Kaliyani (कलियानी) Kaliyar (कलियर) Kalkal (कलकल)
 Kalkil (कलकिल) Kallu (कल्लू) Kalmash (कलमाष) Kaloka (कलोका) Kaloke (कलोके) Kalwana (कलवाना)
 Kalwariya (कलवारिया) Kalya (कल्या) Kalyar (कल्यर) Kalyan (कल्याण) Kamal (कमल) Kamalia (कमलिया)
 Kamar (कमर) Kamb (कंब) Kambalia (कम्बलिया) Kamedia (कमेडिया) Kamera (कमेरा) Kamethia (कमेठिया)
 Kamoka (कमोका) Kamoke (कमोके) Kanag (कनग) Kanchir (कनचीर) Kanara (कंणारा) Kanbhu (कंभू)
 Kanch (कंच) Kanchap (कंचप) Kanchu (कंचु) Kand (कन्द) Kandar (कंडार) Kandari (कंडारी)
 Kanda (कंडा) Kandas (कन्डास) Kandera (कन्देरा) Kandhar (कंधार) Kandoki (कंडोकी) Kandhol (कंढोल)
 Kandhola (कंढोला) Kandhwala (कन्धवाला) Kandi (कंडी) Kandji (कंदजी) Kandoli (कंडोली) Kandon (कन्दोन)
 Kandolya (कन्दोल्या) Kandori (कंडोरी) Kandwa (कंडवा) Kandwal (कंदवाल) Kanera (कनेरा) Kang (कंग)
 Kangoria (कंगोरिया) Kangrah (कंगराह) Kangri (कंगरी) Kangas (कंगस) Kanhaiya (कनहैया) Kanhayash (कन्हयश)
Kanhia (कन्हिया) Kanjan (कंजन) Kanjar (कंजर) Kankhadi (कनखडी) Kankrila (कंकरीला) Kanon (कनोन)
 Kanonkhor (कनोनखोर) Kanoria (कनोरिया) Kansara (कणसरा) Kanial (कनियाल) Kantha (कंठा) Karwandi (करवंडी)
 Kanv (कंव) Kanwal (कंवल) Kanwalada (कंवलादा) Kanwalo (कंवालो) Kanwan (कनवाण) Kanwaniya (कनवाणिया)
 Kapar(कपड़) Kapai (कपाई) Kapeda Tomar (कपेड़ा तोमर) Kapuria (कपूरिया) Kara (करा)Karachh (करछ)
 Karad (कराड़) Karadiya (करडिया) Karag (कराग) Karalia (करालिया) Karana (कराना) Karapya (कराप्या)
 Karbara (करबारा) Kareer (करीर) Karelia (करेलिया) Karesia (करेसिया) Karhal (करहल) Kari (करी)
 Karia (करिया) Karib (करीब) Karig (करीग) Karil (करील) Karir (करीर) Karirawan (करिरावण)
 Kariwal (कड़ीवाल) Kariwar (करीवार) Kariyan (करियाण) Karjai (करजई) Karkala (करकला) Karkar (कर्कर)
 Karkara (करकरा) Karkotak (कर्कोटक) Karman (करमान) Karmi (करमी) Karmila (करमिला) Karmir (करमीर)
 Karmit (करमीट) Karmora (करमोरा) Karnias (कारनियस) Karosia (करोसिया) Karota (करोटा) Karursaru (करूरसारू)
 Karvir (करवीर) Karwania (करवाणीया) Karwara (करवारा)Karwasra (कड़वासरा) Kasawalia (कसवालिया) Kashyap (कश्यप)
  Kasina (कसीना) Kasinwal (कसीनवाल)  Kaskundia (कसकुण्डिया) Kasma (कस्मा) Kasmi (कसमी) Kasmila (कसमिला)
  Kastura (कसतुरा)  Kasutara (कसुतरा) Kaswan (कसवां)   Kaswankar (कस्वानकर)  Kat (कट) Kataila (कटैला)
Katamia (कतामिया) Katania (कटाणिया) Katara (कटारा) Kataria (कटारिया)  Katewa (कटेवा) Kath (कठ)
 Kathar (कटहर)Kathia (कठिया) Kathal (कटहल) Kathay (कठय) Katheria (कठेरिया) Kathia (कठिया)
 Kathoria (कठोरिया) Kathwal (कठवाल) Katkhal (कटखल) Katkhar (कटखर) Katkiya (कतकिया) Kator (कटोर)
 Katoshia (कटोशिया) Katrah (कटराह) Katira (कटीरा) Katwal (कटवाल) Katwar (कटवार) Katwariya (कटवारिया)
 Katya (कटया) Katyal (क़तयल) Kavaniya (कवानिया) Kavidi (कविदी) Kawal (कवल) Kawan (कवान)
 Kawari (कवरी) Kawera (कवेरा) Kawalyur (कवल्युर) Kayal (कयल)Kayoria (कयोरिया)
 Kaail (काइला) Kachela (काचेला) Kachha (काछा) Kachharia (काछरिया) Kachhi (काछी)
 Kadal (कादल) Kadian (कादियान)) Kaen (काएन)Kagat (कागट) Kagoj (कागोज) Kagot (कागोत)
 Kaghar (काघर) Kahan (काहन) Kahler (काहलेर) Kahlo (काहलो) Kahnokular (काहनोकूलर) Kahol (काहोल)
 Kahon (काहों) Kahwan (काहवां) Kain (काइन) Kajal (काजल) Kajla (काजला) Kajaliya (काजलिया)
 Kajli (काजली) Kakanwal (काकणवाल) Kakkatia (काककतिया) Kakodia (काकोडिया) Kakhal (काखाल) Kakrala (काकराला)
 Kakran (काकरान) Kaksy (काकस्य) Kaktiya (काकतीय) Kakustha (काकुस्था) Kala (काला) Kalab (कालब)
 Kalani (कालाणी) Kalar (कालर)/(कलर) Kalarawana (कालारावणा) Kale Rawat (काले रावत) Kale (काले) Kalel (कालेल)
Kaler (कालेर) Kalera(कालेरा) Kaleramne (कालेरमने) Kalerol(कालेरोल) Kalheer (कालहीर) Kali (काली)
 Kalidhaman (कालीधामन) Kalil (कालील) Kaliramana (कालीरामना) Kalirambha (कालीरम्भा) Kalirawte (कालीरावते)  Kaliraye (कालीराये)
  Kalishak (कालीषक)Kaliya (कालिया)/(कलिया)Kalik (कालिक) Kalkhanda (कालखंडा) Kalsar (कालसर)Kalsi (कालसी)
 Kalon (कालोन) Kalora (कालोरा) Kaloria (कलोरिया) Kalota (कालोटा) Kamania (कामणिया) Kamna (कामना)
Kamboh (काम्बोह) Kamboj (काम्बोज) Kamon (कामोन) Kana (काणा) Kanchi (कांची) Kandal (कांदल)
 Kangar (कांगर) Kangare (कांगड़े) Kangtha (कांगठा)Kaniya (काणिया) Kanit (कानिट) Kanjalan (कांजलान)
 Kankar (कांकर) Kankaran (कांकरान)Kankarwal (कांकरवाल)Kankoria (कांकोरिया) Kanra (कानरा) Kansal (कांसल)
 Kansujia (कानसूजिया) Kansujiya (कानसूजिया) Kanthiya (कांठिया) Kanwari (कांवरी)/(कवरी)Kanwen (कांवेन) Kapadiya (कापडिया)
 Kapdia (कापड़िया) Karaskar (कारसकर) Kared (कारेड़) Karpashv (कारपश्व) Karwal (कारवाल) Kasania (कासणिया)
 Kasanwal (कासनवाल) Kasanwar (कासनवार) Kashalwal (काशलवाल) Kashania (काषणिया) Kashia (काशिया) ‘Kashiv (काशिव)
 Kashirana (काशीराणा) Kashiwat (काशीवत) Kashnay (कासणेय) Kashya (काश्य) Kasiniwal (कासिनीवाल) Kajaat (कजाट)
 Kasla (कासला) Kasnia (कासनिया) Kasya (कास्या) Kasyan (कास्यण) Kate (काटे) Kathiya (काठिया)
 Katia (काटिया) Katwa (काटवा) Kaul (कौल) Kaulya (कौल्या) Kaunteya (कौन्तेय) Kauri (कौरी)
 Kaurav (कौरव) Kaushik (कौशिक) Kavari (कावरी) Kawa (काबा) Kawlada (कावलादा) Kayjan (कायजान)
 Kichara (किचारा) Kidar (किदर) Kidariy (किदारिय) Kikan (कीकन) Kiledar (किलेदार) Kilhore (किलहोड)
 Kiliraya(किलीराया) Kilkani(किलकानी) Killa (किल्ला) Kimu(किमू) Kina (किना) Kine (किने)
Kingar (किंगर) Kinha (किन्हा) Kinhar (किन्हाड़) Kinanau (किननउ) Kinoni (किनोनी) Kiram (किरम)
 Kirdolia (किरड़ोलिया) Kishtwar (किश्तवार) Kitawat (कितावत) Kitcher (किचर) Kivar (किवर) Kiyara (कियारा)
 Kirdodia (किरड़ोदिया) Keelka (कीलका) Keet (कीट) Kikat (कीकट) Kikhandi (कीखंदी Kilaka (कीलका)
 Kindara (कीन्दरा) Kirbandi(कीरबन्दी)
 Kubadya (कुबाडया) Kudaliya (कुड़ालिया) Kudan (कुदण) Kudawala (कुडावाला) Kuderiah (कुड़ेरिया) Kudhan (कुधन)
 Kudi (कुड़ी) Kudia (कुड़िया) Kudiwal (कुड़ीवाल) Kudna (कुदना) Kudwa (कुड़वा) Kudwasra (कुड़वासरा)
 Kuga (कुगा) Kuhad (कुहाड़) Kuhadia (कुहादिया) Kuhar (कुहाड़) Kuharia (कुहाड़िया) Kuiya (कुइया)
 Kujal (कुजल) Kujar (कुजर) Kuk (कुक) Kukada (कूकडा) Kukal (कुकल) Kukana (कुकणा)
 Kukania (कुकणिया) Kukar (कुकर) Kukara (कूकड़ा)/(कूकारा) Kukat (कुकट) Kukla (कूकला) Kukthala (कुकथला)
 Kukwadiya (कुकवाडिया) Kulachi (कुलाची) Kuladia (कुलड़िया) Kulak (कुलक) Kulakdhania (कुलकधनिया) Kulakia (कुलकिया)
 Kular (कु्लार)Kulharia (कुल्हड़िया) Kularma (कुलड़मा) Kuldapa (कुलडपा)Kulhar (कुल्हार) Kulhari(कुलहरी)
 Kulia (कुलिया) Kuliar (कुलियार) Kullama (कुल्लमा) Kullar (कुल्लर) Kullya (कुल्ल्या) Kulwaria (कुलवारिया)
 Kulya (कुल्या) Kulyar (कुलयार) Kumud (कुमुद) Kunawan (कुणावां) Kund (कुंड) Kundah panthi (कुंडा पंथी)
 Kundal (कुंडल) Kundana (कुंदणा) Kundarwal (कुण्डरवाल) Kunder (कुण्डेर) Kunderwal (कुण्डेरवाल) Kundi (कुंडी)
Kundodar (कुंडोदर) Kundu (कुंडू) Kuninda (कुणिन्द) Kunga (कूंगा) Kunjar (कंजर) Kunran (कुंरान)
 Kunswa (कुंसवा) Kuntal (कुंतल) Kunthal (कुंथल) Kuntibhoj (कुंतिभोज) Kuparva (कुपरवा) Kupchani (कुपचानी)
 Kupreva (कुपरेवा) Kuradi (कुराडी) Kuradia (कुराडिया) Kuranlya (कुरंल्या) Kurar (कुरार) Kurdia (कुरडिया)
 Kureli (कुरेली) Kurelia (कुरेलिया) Kureria (कुड़ेरिया) Kuretanah (कुरेतानह) Kurka (कुरका) Kurkuriya (कुरकुरिया)
 Kurlia (कुरलिया) Kurmi (कुरमी) Kuru (कुरु) Kuruvanshi (कुरुवंशी) Kurwa (कुड़वा) Kurwar (कुरवार)
 Kurwasra (कुरवासरा)  Kush (कुश) Kushan (कुषण) Kushkarot (कुशकरोत)Kushman (कुशमान)  Kushmandak (कुष्माँडक)
  Kushwah (कुशवाह) कुस्वांककडKuvaal (कुवाल) Kuvdia (कुवडिया) Kudar (कूदर) Kulawat (कूलावत)
 Kuaal (कुआल) Kookana (कूकणा) Kooner (कूणेर) Koont (कूँट)
 Kedia (केडिया) Kedwal (केदवाल) Kejah (केजह) Kehwar (कैहृवार) Kejar (केजर) Kele (केले)
 Kekan (केकन) Kekay (केकय) Keken (केकेन) Kekeraul (केकेरौल) Kelar (केलड़) Keli (केली)
 Kera (केरा) Kerah (केरह) Kerapa (केरापा) Keron (केरोन) Kes (केस) Ket (केट)
 Kewatia (केवटिया) Kewda (केवदा) Kailikh (कैलीख) Kaik (कैक) Kairapa (कैरापा) Kairial (कैरियल)
 Kairiar (कैरियर) Kairu (कैरु) Kairo (कैरो) Kaiyoria (कैयोरिया) Kairwa (कैरवा) Kaishiyar (कैशियर)
 Kaith (कैथ) Kaithoria (कैथोरिया)
 Koak (कोक) Kodan (कोड़ान) Kodia (कोडियाँ) Kohad (कोहाड)Koharia (कोहाड़िया) Kohat (कोहाट)
 Kohawar (कोहावर) Kohid (कोहिड़) Kohir (कोहिर) Kohja (कोह्जा) Kohli (कोहली) Kohri (कोहरी)
Koil (कोइल) Koir (कोइड़) Koit (कोइत) Kojhal (कोझल) Kok (कोक) Kokarah (कोकारह)
 Kokarati (कोकारती) Kokorani (कोकोराणी) Kokra (कोकड़ा) Kokraya (कोकराया) Kol (कोल) Kolanwat (कोलांवत)
 Kolar (कोलड) Kolawat (कोलावत) Koleron (कोलेरोन) Koli (कोली) Kolik (कोलिक) Kolpi (कोलपी)
 Konar (कोनार) Kondal (कोन्डल) Konjal (कोन्जाल) Konjan (कोन्जान) Konkan (कोंकण) Kont (कोंट)
 Konth (कोंठ) Kopra (कोपरा) Kor (कोर) Korad (कोरड़) Koral (कोरल) Korat (कोरट)
 Korer (कोरेर) Kori (कोरी) Korid (कोरीड)Kornal (कोरनाल) Korutana Korwadia (कोरवाडिया)
Korwal (कोरवाल) Korwar (कोरवार) Kot (कोत) Kotal (कोताल) Kotar (कोटार) Koth (कोथ)
 Kothar (कोठार) Kothari (कोठारी) Kotwadia (कोटवाडिया) Kotwal (कोतवाल) Kountel (कौंटेल) Koyad (कोयड़)
 Koyal (कोयल) Koyam (कोयम) Koyara (कोयरा) Koyat (कोयत) Krishnia (कृष्णिया) Krishniya (कृष्णिया)
 Kritna (कृतना) Kwari (क्वारी)

Khab (खब)Khabaria (खबरिया)Khabera (खबेरा)Khabivia (खबीविया) Khachari (खचरी)Khachia (खचिया)
 Khadagdania (खड़गदानिया) Khadai (खड़ई) Khadan (खदान) Khadanla (खडंला) Khadap (खड़प) Khadaul (खडौल)
 Khadav (खदाव)Khadha (खधा) Khaderia (खडेरिया) Khaderia (खड़ेरिया) Khadei (खड़ेई) Khadod (खड़ोद)
 Khadol (खड़ोल) Khadoliya (खदोलिया) Khadoriya (खड़ोरिया) Khadwa (खड़वा) Khadwad (खड़वड़) Khagah (खगाह)
 Khagal (खगाल) Khagar (खगर) Khagas (खगास) Khagga (खग्गा) Khaggi (खग्गी) Khagodia (खगोडि़या)
 Khagura (खगुरा) Khagwal (खगवाल) Khajan (खजन) Khajuria (खजुरिया) Khaken (खकेण) Khakh (खख)
 Khakhar (खखड़) Khakhari (खखड़ी) Khakhas (खखास) Khakhel (खखेल) /(खाखेल) Khaki (खकी) Khaktiya (खकटिया)
 Khal (खल) Khalabdhaniya (खलबदानिया) Khalah (खलह) Khalani (खलानी) Khalbanian (खलबाणियां) Khalil (खलील)
 Khallu (खल्लु) Khalodania (खलोदानिया) Khaloti Khalwadania (खलवदानिया) Khalwah (खल्वाह) Khanwara (खनवारा)
 Khar (खर) Khara (खरा)/(खारा) Kharad (खरड़) Kharal (खरल) Kharal (खराल) Kharand (खरं)
 Kharash (खरष) Kharat (खरत) Kharav (खरव)/(खड़व) Kharb (खर्ब) Kharbad (खड़बड़) Kharbari (खर्बाड़ी)
 Kharbas (खरवास) Kharbash (खरवाश) Kharadia (खराडिया ) Khare (खरे)/(खारे) Kharei (खड़ेई) Khareria (खड़ेरिया)
 Khargi (खर्गी)/(खरगी) Kharia (खरीया) Khariah (खरीयह) Kharinta (खरिंटा) Kharita (खरीटा) Khariwal (खरीवाल)
 Kharkar (खरकर) Kharkhalia (खरखालिया) Kharnawa (खरनावा) Kharo (खरो) Kharora (खरोड़ा) Kharode(खरोडे)
 Kharoki (खरोकी) Kharoti (खरोटी) Kharra (खर्रा) Kharral (खर्रल) Kharub (खरब) Kharuta (खरुटा)
 Kharutiya (खरुटिया) Kharutya (खरुटया)Kharwar (खरवड़) Kharwal (खड़वाल)Kharwala (खरवाला) Kharwas (खरवास)
 Kharye (खरये) Khasari (खसरी)Khasaria (खसारिया) Khatkad (खटकड़) Khatkal(खटकल) Khatkar (खटकर)
 Khatra (खटरा) Khatras (खत्रास) Khatre (खटड़े) Khatri (खत्री) Khatria (खत्रीया) Khatrils
 Khatrim (खत्रिम) Khattak (खट्टक) Khattar (खट्टर) Khattarwal(खट्टरवाल) Khatte(खट्टे) Khatti (खट्टी)
 Khashbaria (खश्बरिया) Khat (खट) Khatak(खटक) Khatwal (खतवाल) Khavaria (खवरिया) Khavivia (खवीविया)
 Khavonia (खवोनिया) Khavoniyan (खवोनियां) Khand (खंड) Khandala (खंडाला) Khandaulia (खंदौलिया) Khandel (खंडेल)
 Khandela (खंडेला) Khandwal (खंडवाल) Khangar (खनगर) Khangas (खंगास) Khangha (खंघा) Khanjan (खन्जन)
 Khanni (खन्नी) Khannim (खन्निम)
 Kharol (खारोल) Kharvel (खारवेल)  Khaara (खारा) Khabra (खाबड़ा) Khacharia (खाचरिया) Khada (खाड़ा)
 Khadal (खादाल)/(खादल) Khadana (खादाना) Khadar (खादर) Khadi (खाड़ी) Khadia (खाड़िया) Khadiwal (खाड़ीवाल)
 Khadwal (खादवाल) Khag (खाग) Khagar (खागर) Khahare (खाहरे) Khajah (खाजाह) Khak (खाक)
Khakal (खाकल) Khakhad (खाखड़) Khakhal (खाखल) Khakhan (खाखण) Khakhil (खाखिल) Khaladiya (खालड़िया)
 Khalia (खालिया) Khaliar (खालियार) Khaliye (खालिये) Khalkar (खालकर) Khamah (खामाह) Khangori (खानगोरी)
 Khaman (खामन) Khamwal (खामवाल) Khan (खान) Khana (खाना) Khanak (खानक) Khankan (खांकण)
 Khangal (खांगल)/(खंगाल) Khangat (खांगट) Khanotiya (खानोटिया) Kharad (खाराद) Kharadwal (खाड़दवाल) Kharak (खारक)
 Kharakia (खारकिया) Kharda (खारड़ा) Kharod (खारोद) Kharundiya (खारुन्दिया) Khasa (खासा) Khatalya (खाटल्या)
 Khatepar (खाटेपर) Khatiyan (खाटियाण) Khasha (खासा) Khatuwala (खाटूवाला) Khanda (खाण्डा) Khandia (खाण्डिया)
 Khawadwal (खावदवाल) Khayar (खायर) Khaywat (खायवत)
 Khichchi (खिच्ची) Khikhali (खिखाली) Khikhanr (खिखांर) Khikhdel (खिखडेल) Khikheria (खिखेरिया) Khiknel (खिकनेल)
 Khileri (खिलेरी) Khilwal (खिलवाल) Khilwan (खिलवान) Khinwal (खिनवाल) Khirwal (खिरवाल) Khirwali (खिरवाली)
 Khirwar (खिरवार)
 Khichad (खीचड़) Khichar (खीचड़) Khichi (खीची) Khidar (खीदड़) Khimivia (खीमीविया) Khinad (खीनड़)
 Khinar (खीनड़) Khinchi (खींची) Khire (खीरे) Khirya (खीरया)
 Khubad (खुबड़) Khudalya (खुडदाल्या) Khudda (खुद्दा) Khudkhudia (खुड़खुड़िया) Khudkia (खुड़किया) Khudwal (खुड़वाल)
 Khukardaya (खुकरडया) Khulya (खुल्या) Khumra (खुमरा) Khunga (खुंगा) Khunkhunia (खुनखुनियाँ) Khunkhuniya (खुनखुनियाँ)
 Khuntail (खुंटैल) Khuntal (खुंतल) Khuntela (खुंटेला) Khurasan (खुरासान) Khurdia (खुरड़िया) Khurasya (खुरासया)
 Khurkadiya (खुरकड़िया) Khurkhadiya (खुरखड़िया) Khurkudya (खुरकुड़्या)Khurwal (खुड़वाल) Khutail(खुटैल) Khutala (खुटाला)
 Khutel (खुटेल) Khutela (खुटेला) Khuwar (खुवार) Khuve (खुवे)
 Khubar (खूबर)/(खूबार) Khubbar (खूब्बर) Khudo (खूड़ो) Khuga (खूगा) Khukar (खूकर) Khukhadya (खूखड़या)
 Khuvar (खूवर)
 Kheda (खेड़ा) Khedad (खेदड़) Khedar (खेदड़) Khede (खेड़े) Khejda (खेजड़ा) Khekarel (खेकड़ेल)
 Khekh (खेख) Khel (खेल) Kheleri (खेलेरी) Khelwa (खेलवा) Khengar (खेंगर) Khenwar (खेनवार)
 Kher (खेर) Khera (खेरा) Kherav (खेरव) Khere (खेड़े) Kheriya (खेरिया) Khershya (खेरश्या)
Kherwa (खेरवा) Khes (खेस) Khet (खेत) Khetri (खेत्री)
 Khaidar (खैदड़) Khainwar (खैनवार) Khair (खैर) Khaira (खैरा) Khairawi (खैरावी) Khaire (खैरे)
 Khairi (खैरी) Khairia (खैरिया) Khairiya (खैरिया) Khairu (खैरु) Khairva (खैरवा) Khairwa (खैरवा)
 Khaiwal (खैवाळ)
 Khobade (खोबड़े) Khobre (खोबड़े) Khochan (खोचान) Khod (खोड़) Khoda (खोड़ा) Khodia (खोडिया)
 Khodiwal (खोडीवाल) Khodiya (खोडिया) Khodo (खोड़ो) Khoi (खोई) Khoja (खोजा) Khoji (खोजी)
 Khokar (खोकर) Khokha (खोखा) Khokhal (खोखल) Khokhal (खोखाल) Khokhan (खोखन) Khokhar (खोखर)
 Khokhia (खोखिया) Khokhina (खोखीना) Khokhya (खोखिया) Khokkar (खोक्कर) Khola (खोला) Kholya (खोल्या)
 Khombra Khona (खोंआ) Khondal (खोण्डल) Khondal (खोन्डल) Khone (खोने) Khonga (खोंगा)
 Khongh (खोंघ) Khor (खोड़) Khoreja (खोरेजा) Khoria (खोरिया) Khoriya (खोरिया) Khorwar (खोरवर)
 Khosya(खोश्या/खोस्या ) Khosa (खोसा) Khosar (खोसर) Khosh (खोष) Khostwal (खोस्तवाल) Khoswal (खोसवाल)
 Khot (खोत) Khoth (खोथ) Khoti (खोटी) Khowde (खोवडे) Khoy (खोय) Khoye Maurya (खोये मौर्य)
 Khoyi (खोयी) Khove (खोवे) Khove Maurya (खोवे मौर्य) Khoj (खौज)
 Khwaja (ख्वाजा) Khyalia (ख्यालिया)
Gabar (गबर)/(गाबर)Gabhal (गभल)Gabir (गबीर)Gabr (गबर)Gachhwal (गछ्वाल)Gada (गदा)
 Gadar (गदर) Gadarah (गदारह) Gadarwal (गडरवाल) Gadasia (गडासिया) Gadat (गदत) Gadghas (गड़घस)
 Gadgor (गदगोर) Gadhala (गढाला) Gadhala (गढाला) Gadhari (गधारी) Gadharia (गढ़ारिया) Gadhawat (गधावत)
 Gadhwal (गढवाळ) Gadhwala (गढवाला) Gadila (गड़ीला) Gadir (गडीर) Gadna (गदना) Gadra (गदरा)
 Gadrah (गदराह) Gaduliya (गडूलिया) Gadundiya (गडूंदिया) Gadwala (गड़वाला) Gadwar (गडवार) Gagan (गगन)
 Gagain (गगैन) Gagas (गगस) Gaglan (गगलान) Gagaridi (गगरीदी) Gahananiyara (गहननियरा) Gaharwal (गहरवाल)
 Gaharawar (गहरवार) Gaharwar (गहरवार) Gaharwat (गहरवाट) Gahep (गहेप) Gahla (गहला) Gahlan (गहलान)
 Gahlat (गहलत) Gahlawat (गहलावत) Gahle (गहले) Gahlor (गहलोर)Gahlot (गहलोत) Gahmot (गहमोत)
 Gahrawar (गहरवार) Gahwadat (गहवदत) Gajba (गज़बा) Gajra (गजरा) Gajraj (गजराज) Gajral (गजराल)
 Gajrania (गजरनिया) Gajraniya (गजरनियाँ) Gajraniyan (गजरानियां) Gajva (गजवा) Gakhal (गखाल, गखल) Gakhkhar (गख्खड़)
 Gal (गल) Galari (गलारी) Galaru (गलारू) Galati (गलाती) Galhar (गलहार) Galhat (गलहत)
 Galsat (गलसट) Galte (गलटे)/(गालटे) Galwatrah (गल्वत्रह) Gan (गण) Garahe (गराहे) Garaia (गराइया)
 Garali (गराली) Garalwal (गरलवाल) Garand (गरण्ड) Garar (गड़ार) Garari (गरारी) Garasa (गरसा)
 Garasia (गरासिया) Garcha (गर्चा) Gared (गरेड) Gareed (गरीड) Garewal (गरेवाल) Garh (गढ़)
 Garhar (गढ़ार) Garhwai (गढ़वाई) Garhwal (गढवाल) Garhwala (गढवाला) Garhwale (गढवाले) Gari (गरी)
 Garia (गरिया) Garid (गरीड) Garidha (गड़ीढ़ा) Garied (गरीड) Garir (गरीर) Garit (गरीत)
 Gariya (गरिया) Garjaniya (गरजनिया) Garma (गरमा) Garmal (गरमल) Garolia (गरोलिया) Garoliya (गरोलिया)
 Garona (गरोना) Garoria (गरोरिया) Garoriya (गरोरिया) Garsa (गरसा) Gared (गरेड़) Garud (गरुड़)
 Garukhad (गरुखड़) Garund (गाड़ून्द) Garundia (गाड़ून्दिया) Garva (गरवा) Garvi (गरवी) Garwa (गरवा)
 Garwal (गरवाळ) Garwar (गड़वार) Garyal (गरयल) Gasar (गसड़) Gasawa (गसवा) Gashliya (गशलिया)
 Gashcha (गश्चा) Gatab (गतब) Gatara (गटारा) Gatela (गटेला) Gathakta (गथक्ता) Gathala (गठाला)
 Gathani (गठाणी) Gathar (गठर) Gatharwal (गठरवाल) Gathauna (गठौणा) Gathchak (गथचाक) Gathchal (गथचाल)
 Gathia (गठिया) Gathiya (गठिया) Gathna (गथना) Gathona (गठोणा) Gathone (गठोने) Gathoye (गठोये)
 Gathyoye (गठयोये) Gathwal (गठवाल) Gathwala (गठवाला) Gathwale (गठवाले) Gathwara (गथवारा) Gathware (गठवाड़े)
 Gatia (गटिया) Gatiya (गटिया) Gatiyala (गटियाला) Gatiyal (गटियाल) Gatna (गतना) Gatwal (गटवाल)
 Gawala (गवाला) Gawalia (गवालिया) Gawar (गवार) Gawaria (गवारिया) Gawaya (गवाया) Gazdar (गजदार)
 Gazwa (गज़वा) Gazzi (गज्जी) Gandhrawal (गन्धरावाल) Ganora (गणौरा) Gandha (गन्धा) Gandhasa (गन्धासा)
 Gandhasia (गन्धासिया) Gandhele (गन्धेले)  Gantwar (गन्तवार) Ganthwara (गन्थवारा) Ganthawara (गन्थवारा)
 Gaadri (गादरी) Gaal (गाल) Gaarewal (गारेवाल) Gaat (गात) Gaawar (गावर) Gadad (गादड)
 Gadare (गादरे) Gadari (गाडरी) Gadandiya (गाडन्दिया) Gadiy (गाड़िय) Gadholia (गाढौलिया) Gadodia (गाडोदिया)
 Gadoria (गाडोरिया) Gadre (गादरे) Gadu (गाडू) Gagat (गागत) Gadri (गाडरी) Gahadwal (गाहड़वल)
 Gahaldan (गाहलदन) Gahamgal (गाहमगल) Gagrah (गागरह) Gak (गाक) Gakar (गाकर) Gala (गाला)
 Gallan (गाल्लान) Galuja (गालुजा) Galwa (गालवा) Ganashs (गाणष्स) Garat (गारत) Garba (गारबा)
 Garchi (गारची) Gard (गार्द) Gardan (गारदन) Gardana (गारदना) Garhaulia (गाढौलिया) Garhauwalia (गाढौलिया)
 Garkhal (गारखल) Garkhar (गारखर) Gat (गाट)/(गत) Gata (गाता) Garu (गारू) Gatholia (गाठौलिया)
 Gatiyal (गातियाल) Gatwara (गाटवाडा) Gato (गाटो) Gavar (गावर) Gawadia (गावड़िया) Gawaliya (गावलिया)
 Gawania (गावणिया) Gawar (गावर) Gawaria (गावड़िया) Gayak (गायक)
 Gibari (गिबरी) Gigari (गिगारी) Gil (गिल) Gild (गिल्ड) Gillu (गिल्लू) Gilt (गिल्ट)
 Girja (गिरजा) Girsa (गिर्स) Girsa (गिर्सा) Girsey (गिर्से) Girwanh (गिर्वांह) Gitala (गिटाला)
 Githala (गिठाला) Githala (गिठाळा) Giyad (गियाड़)
 Gila (गीला) Gir (गीर) Geeidya ( गीइड्या) Geela (गीला)
 Guakha (गुआखा) Guda (गुडा)/(गुदा) Gudania (गुडानिया) Gudasia (गुड़ासिया) Gudara (गुदारा) Gudaria (गुदड़िया)
 Gudariya (गुदड़िया) Gudova (गुडोवा) Gugad (गुगड़) Gugadwal (गुगड़वाल) Gugarwar (गुगड़वार) Gugal (गुगल)
 Gugar (गुगड़) Gugarwal (गुगरवाल) Guhar (गुहर) Guhil (गुहिल) Guhilawat (गुहिलावत) Guhiwat (गुहिवत)
 Gul (गुल) Gulalwa (गुलालवा) Gulaiya (गुलैया) Gularia (गुलरिया) Gulariya (गुलरिया) Guleria (गुलेरिया)
 Guleriya (गुलेरिया) Guli (गुली) Gulia (गुळिया) Gulial (गुलियल) Gulian (गुलियन) Guliyal (गुलियाल)
 Gull (गुल) Gulpiya (गुलपिया) Gumar (गुमर) Gunakha (गुणाखा) Gunda (गुण्डा) Gundane (गुनदाणे)
 Gundhaniya (गुन्धानिया) Gunela (गुणेला) Gunia (गुणिया) Gupte (गुपते) Gur (गुर) Guraha (गुराहा)
 Guraiya (गुरैया) Guraj (गुरज) Guram (गुरम) Guran (गुरन) Gurasiya (गुरासिया) Guraya (गुराया)
 Gurda (गुरड़ा) Gurdia (गुरदिया) Gurelia (गुरेलिया) Gureliya (गुरेलिया) Gurliya (गुरलिया) Gurhar (गुरहर)
 Gurawa (गुरावा) Guriwal (गुरिवाल) Gurjar (गुर्जर) Gurlavat (गुरलावत) Gurlawat (गुरलावत) Guralya (गुरल्या)
 Gurma (गुरमा) Gurne (गुरने) Gurra (गुर्रा) Gurrah (गुर्राह) Gursa (गुरसा) Guru (गुरु)
 Gurudaya (गुरुदया) Gurun (गुरुं) Gussar (गुस्सर) Gutka (गुटका) Guwalwa (गुवालवा) Guwar (गुवार)
 Guwarawa (गुवारवा) Guwarwa (गुवारवा) Guwarwar (गुवारवार)
 Gubha (गूभा) Gubhar (गूभर) Gujar (गूजर) Goojar (गूजर)
 Gedas (गेडास) Gehlawat (गेहलावत) Gehlod (गेहलोद) Gehlot (गेहलोत) Gehmaut (गेहमौत) Gela (गेला)
 Gelan (गेलन) Gelu (गेलु) Gemar (गेमर) Gena (गेना) Gendhla (गेंधला) Gendhwal (गेंधवाल)
 Gentwal (गेंटवाल) Gercha (गेर्चा) Gerwal (गेरवाल) Get (गेट) Getae (गेट) Geta (गेटा)
 Gewaliya (गेवलिया)
 Gaidhla (गैधला) Gaihar (गैहार) Gaihlot (गैहलोट) Gaihsot (गैहसोत) Gaina (गैना)/(गैणा) Gainan (गैणां)
 Gaindha (गैन्धा) Gaindhala (गैन्धल) Gaindhar (गैन्धर) Gaindhu (गैन्धु) Gaindhwal (गैंधवाल) Gainhar (गैंहार)
 Gair (गैर) Gait (गैट)
 Gobara (गोबारा) Gobia (गोबिया) Gobiya (गोबिया) Gobya (गोब्या) Goch (गोच) Gochh (गोछ)
 Gochhwal (गोछवाळ) Godai (गोदई) Godamyan (गोदम्यान) Godat (गोडत) Godara (गोदारा) Godawara (गोदावरा)
 Godha (गोधा) Godhara (गोधारा) Godhe (गोधे) Godhi (गोधी) Godhra (गोधरा) Godiya (गोडि़या)
 Gododiya (गोडोदिया) Gohal (गोहल) Gogar (गोगड़) Gogh (गोघ) Gohar (गोहार)/(गोहड़) Gohel (गोहेल)
 Gohi (गोही) Gohil (गोहिल) Gohit (गोहित) Gohra (गोहरा) Gohtra (गोह्त्र) Goil (गोइल)
 Goila (गोइला) Goit (गोइत) Goj (गोज) Gokul (गोकुल) Gola (गोला) Golada (गोलाडा)
 Goleda (गोलेड़ा) Golia (गोलिया) Goliya (गोलिया) Gollia (गोल्लिया) Golya (गोल्या) Golyan (गोल्याण)
 Gomat (गोमत) Gomand (गोमन्द) Gona (गोणा) Gond (गोंद) Gondal (गोंडल)/(गोंदल) Gondha (गोंधा)
 Goni (गोनी) Gopal (गोपाल) Gopalak (गोपालक) Gopash (गोपश) Gopat (गोपत) Gopa Rai (गोपा राय)
 Goperao (गोपेराव) Gopirai (गोपीराय) Gor (गोर) Gora (गोरा) Gorae (गोराए) Gorah (गोरह)
 Goraha (गोराहा) Goratah (गोरातह) Gorasia (गोरसिया) Gorasiya (गोरसिया) Goraya (गोरया)/(गोराया) Gorchhiya (गोरछीया)
 Gorchi (गोर्ची) Gordha (गोरघा) Gore (गोरे) Goreh (गोरेह) Gorewal (गोरेवाल) Gori (गोरी)
 Goria (गोरिया) Goriya (गोरिया) Gorjap (गोरजप) Gorjay (गोरजय) Goron (गोरोन) Gorpaj (गोरपज)
 Gorsia (गोरसिया) Gorwah (गोरवाह) Gorya (गोरया) Gosal (गोसल) Got (गोट) Gotala (गोताला)
 Goth (गोथ) Gothya (गोठया) Gotia (गोटिया) Gotiya (गोटिया) Gothiya (गोठिया) Govada (गोवदा)
 Govlia (गोवलिया) Gowara (गोवारा) Goya (गोया) Goyad (गोयद) Goyal (गोयल) Goyand (गोयंद)
 Goyat (गोयत) Gaulia (गोलिया) Gauliya (गोलिया)
 Gauchhwal (गौछवाल) Gauda (गौड़ा) Gaudal (गौदल) Gauja (गौजा) Gauhal (गौहल) Gauhar (गौहार)
 Gaulia (गौलिया) Gauliya (गौलिया) Gaur (गौर) Gaurayan (गौरायण) Gaure (गौरे) Gauri (गौरी)
 Gauria (गौरिया) Gauriya (गौरिया) Gaurkia (गौरकिया) Gaurlia (गौरलिया) Gauru (गौरु) Gauta (गौता)
 Gautam (गौतम) Gauya (गौया)
 Ganchhila (गंछीला) Ganjial (गंजिआल) Gand (गंड) Gandana (गंदना) Gandas (गंडास) Gandawal (गंदावल)
 Gandhar Gair (गांधर गैर) Gandhar (गंधार) Gandhari (गंधारी) Gandharva (गंधर्व) Gandhas (गंधस)/(गंधास) Gandhawat (गंधावत)
 Gandhi (गंधी) Gandhila (गंधीला) Gandhu (गंधू) Gandia (गण्डिया)/(गंदिया) Gandila (गंडीला) Gandu (गंडू)/(गन्दु)
 Gang (गंग)Gangah (गंगाह) Gangal (गंगल) Gangan (गंगन) Gangas (गंगस)/(गणगस) Ganghas (गंघस)
 Gangoni (गंगोनी) Gangore (गंगोरे) Gangridi (गंगरिदी) Gangwal (गंगवाल) Gangwali (गंगवाली) Ganj (गंज)
 Ganja (गंजा) Ganjas (गंजस)Ganwaya (गँवाया) Ganwan (गंवान) Ganwanen (गंवानें) Ganwen (गंवेन)
 Gangey (गांगेय) Gandhar (गांधार) Ganwari (गांवरी) Gaondaya (गांवडया)
 Grahwal (ग्रहवाल) Grahwar (ग्रहवार) Grewal (ग्रेवाल) Grihwal (ग्रिहवाल)
 Gwala (ग्वाला) Gvarwa (ग्वारवा)

Ghadaria (घड़ारिया)Gharhwal (घढवाल)Ghadwal (घड़वाल)Ghagar (घगर)Ghagas (घगस)Ghagrah (घगरह)
 Ghal (घल) Ghalana (घलाना) Ghalir (घलीर) Ghallu (घल्लु) Ghalo (घलो) Ghalo Kanjanarah (घलो-कंजनरह)
 Ghalowaknun (घलोवकनून) Ghalor (घलोर) Ghaman (घमन)/(घमान) Ghamman (घम्मान) Gharul (घरुल) Ghamal (घमाल)
 Ghan (घन) Ghangas (घनगस) Ghanihar (घनिहार) Gharal (घराल) Gharar (घरार) Gharhwal (घढ़वाल)
 Gharwar (घरवार) Gharir (घरीर) Ghariyala (घरियाला) Gharooka (घरूका) Gharuka (घरूका) Gharwal (घरवाल)
 Ghasilya (घसिल्या) Ghaska (घसका) Ghaswa (घसवा) Ghaswan (घसवान/ घासवान) Ghatak (घटक) Ghatala (घटाला)
 Ghatara (घटारा) Ghatoliya (घटोलिया) Ghatela (घटेला) Ghatial (घटियाल) Ghatiala (घटियाला) Ghatiyala (घटियाला)
 Ghattu (घट्टू) Ghatwal (घटवाल)
 Ghagad (घागड़) Ghatwa (घातवा) Ghag (घाग)/(घग) Ghalan (घालान) Ghalyan (घाल्याण) Ghana (घाणा)
 Ghani (घानी) Ghasal (घासल) Ghasel (घासेल) Ghasil (घासिल) Ghat (घाट) Ghatra (घाटड़ा)
 Ghawa (घावा) Ghawal (घावल) Ghayal (घायल)
 Ghintal (घिन्टाल) Ghintala (घिन्टाला)
 Ghitad (घीटाड़)
 Ghumad (घुमड़) Ghuman (घुमन) Ghumatha (घुमठा) Ghumman (घुम्मन) Ghuniwal (घुणीवाल)Ghurpade (घुड़पड़े)
 Ghurraka (घुर्रका) Ghuruka (घुरूका) Ghurwal (घुरवाल)
 Gheba (घेबा) Ghel (घेल) Ghenar (घेंआर) Ghenghar(घेन्घार) Ghenial (घेनियाल) Gheniyal (घेनियाल)
 Ghenyaar (घेनियार) Ghenyar (घेन्यार) Ghent (घेंट) Gherwan (घेरवाण) Ghes (घेस) Ghet (घेट)
 Ghewa (घेवा) Gheyar (घेयर)
 Ghainyar (घैंयार)
 Ghodia (घोडिया) Ghogha (घोघा) Ghoghas (घोघस) Ghoghel (घोघेल) Gholiya (घोलिया) Gholya (घोल्या)
 Ghor (घोर) Ghora (घोरा) Ghori (घोरी) Ghosa (घोसा) Ghosabba (घोसब्बा) Ghosalia (घोसलिया)
 Ghoshcha (घोषचा) Ghosind (घोसिंड) Ghosliya (घोसलिया) Ghosslya (घोसल्या) Ghotal (घोताल) Ghotia (घोटिया)
 Ghotiya (घोटिया) Ghotya (घोटया)
 Ghaughela (घौघेला)
 Ghanghas (घंघस) Ghungesh (घंगस) Ghangus (घंगस) Ghantiyala (घंटियाला)
<< पिछला पेज।  1 2 3 5अगला पेज >>

 

184 thoughts on “जाट समाज के गोत्रों की लिस्ट Jat Samaj History and All Gotras List”

 1. अगर जाट हो तो पूरा पढ़ना
  गर्व से कहो हम जाट हैं, मगर क्यों ?
  स्वयं को महान् कहने से कोई महान् नहीं बनता । महान् किसी भी व्यक्ति व कौम को उसके महान् कारनामे बनाते हैं और उन कारनामों को दूसरे लोगों को देर-सवेर स्वीकार करना ही पड़ता है। देव-संहिता को लिखने वाला कोई जाट नहीं था, बल्कि एक ब्राह्मणवादी था जिसके हृदय में इन्सानियत थी उसने इस सच्चाई को अपने हृदय की गहराई से शंकर और पार्वती के संवाद के रूप में बयान किया कि जब पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि ये जाट कौन हैं, तो शंकर जी ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया –
  महाबला महावीर्या महासत्यपराक्रमाः |
  सर्वांगे क्षत्रिया जट्टा देवकल्पा दृढ़व्रताः ||15||
  (देव संहिता)
  अर्थात् – जाट महाबली, अत्यन्त वीर्यवान् और प्रचण्ड पराक्रमी हैं । सभी क्षत्रियों में यही जाति सबसे पहले पृथ्वी पर शासक हुई । ये देवताओं की भांति दृढ़ निश्चयवाले हैं । इसके अतिरिक्त विदेशी व स्वदेशी विद्वानों व महान् कहलाए जाने वाले महापुरुषों की जाट कौम के प्रति समय-समय पर दी गई अपनी राय और टिप्पणियां हैं जिन्हें कई पुस्तकों से संग्रह किया गया है लेकिन अधिकतर टिप्पणियां अंग्रेजी की पुस्तक हिस्ट्री एण्ड स्टडी ऑफ दी जाट्स से ली गई है जो कनाडावासी प्रो० बी.एस. ढ़िल्लों ने विदेशी पुस्तकालयों की सहायता लेकर लिखी है –
  1. इतिहासकार मिस्टर स्मिथ – राजा जयपाल एक महान् जाट राजा थे । इन्हीं का बेटा आनन्दपाल हुआ जिनके बेटे सुखपाल राजा हुए जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया और ‘नवासशाह’ कहलाये । (यही शाह मुस्लिम जाटों में एक पदवी प्रचलित हुई । भटिण्डा व अफगानिस्तान का शाह राज घराना इन्हीं के वंशज हैं – लेखक) ।
  2. बंगला विश्वकोष – पूर्व सिंध देश में जाट गणेर प्रभुत्व थी । अर्थात् सिंध देश में जाटों का राज था ।
  3. अरबी ग्रंथ सलासीलातुत तवारिख – भारत के नरेशों में जाट बल्हारा नरेश सर्वोच्च था । इसी सम्राट् से जाटों में बल्हारा गोत्र प्रचलित हुआ – लेखक ।
  4. स्कैंडनेविया की धार्मिक पुस्तक एड्डा – यहां के आदि निवासी जाट (जिट्स) पहले आर्य कहे जाते थे जो असीगढ़ के निवासी थे ।
  5. यात्री अल बेरूनी – इतिहासकार – मथुरा में वासुदेव से कंस की बहन से कृष्ण का जन्म हुआ । यह परिवार जाट था और गाय पालने का कार्य करता था ।
  6. लेखक राजा लक्ष्मणसिंह – यह प्रमाणित सत्य है कि भरतपुर के जाट कृष्ण के वंशज हैं ।
  इतिहास के संक्षिप्त अध्ययन से मेरा मानना है कि कालान्तर में यादव अपने को जाट कहलाये जिनमें एकजुट होकर लड़ने और काम करने की प्रवृत्ति थी और अहीर जाति का एक बड़ा भाग अपने को यादव कहने लगा । आज भी भारत में बहुत अहीर हैं जो अपने को यादव नहीं मानते और गवालावंशी मानते हैं ।
  7. मिस्टर नैसफिल्ड – The Word Jat is nothing more than modern Hindi Pronunciation of Yadu or Jadu the tribe in which Krishna was born. अर्थात् जाट कुछ और नहीं है बल्कि आधुनिक हिन्दी यादू-जादु शब्द का उच्चारण है, जिस कबीले में श्रीकृष्ण पैदा हुए।
  दूसरा बड़ा प्रमाण है कि कृष्ण जी के गांव नन्दगांव व वृन्दावन आज भी जाटों के गांव हैं । ये सबसे बड़ा भौगोलिक और सामाजिक प्रमाण है । (इस सच्चाई को लेखक ने स्वयं वहां जाकर ज्ञात किया ।)
  8. इतिहासकार डॉ० रणजीतसिंह – जाट तो उन योद्धाओं के वंशज हैं जो एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में शत्रु का खून से सना हुआ मुण्ड थामते रहे ।
  9. इतिहासकार डॉ० धर्मचन्द्र विद्यालंकार – आज जाटों का दुर्भाग्य है कि सारे संसार की संस्कृति को झकझोर कर देने वाले जाट आज अपनी ही संस्कृति को भूल रहे हैं ।
  10. इतिहासकार डॉ० गिरीशचन्द्र द्विवेदी – मेरा निष्कर्ष है कि जाट संभवतः प्राचीन सिंध तथा पंजाब के वैदिक वंशज प्रसिद्ध लोकतान्त्रिक लोगों की संतान हैं । ये लोग महाभारत के युद्ध में भी विख्यात थे और आज भी हैं ।
  11. स्वामी दयानन्द महाराज आर्यसमाज के संस्थापक ने जाट को जाट देवता कहकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश में सम्बोधन किया है । देवता का अर्थ है देनेवाला । उन्होंने कहा कि संसार में जाट जैसे पुरुष हों तो ठग रोने लग जाएं ।
  12. प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस के संस्थापक महामहिम मदन मोहन मालवीय ने कहा – जाट जाति हमारे राष्ट्र की रीढ़ है । भारत माता को इस वीरजाति से बड़ी आशाएँ हैं । भारत का भविष्य जाट जाति पर निर्भर है ।
  13. दीनबन्धु सर छोटूराम ने कहा – हे ईश्वर, जब भी कभी मुझे दोबारा से इंसान जाति में जन्म दे तो मुझे इसी महान् जाट जाति के जाट के घर जन्म देना ।
  14. मुस्लिमों के पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब ने कहा – ये बहादुर जाट हवा का रुख देख लड़ाई का रुख पलट देते हैं । (सलमान सेनापतियों ने भी इनकी खूब प्रतिष्ठा की इसका वर्णन मुसलमानों की धर्मपुस्तक हदीस में भी है – लेखक) ।
  15. हिटलर (जो स्वयं एक जाट थे), ने कहा – मेरे शरीर में शुद्ध आर्य नस्ल का खून बहता है । (ये वही जाट थे जो वैदिक संस्कृति के स्वस्तिक चिन्ह (卐) को जर्मनी ले गये थे – लेखक)।
  16. कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान इतिहास के रचयिता ।
  (i): उत्तरी भारत में आज जो जाट किसान खेती करते पाये जाते हैं ये उन्हीं जाटों के वंशज हैं जिन्होंने एक समय मध्य एशिया और यूरोप को हिलाकर रख दिया था ।
  (ii): राजस्थान में राजपूतों का राज आने से पहले जाटों का राज था ।
  (iii): युद्ध के मैदान में जाटों को अंग्रेज पराजित नहीं कर सके ।
  (iv): ईसा से 500 वर्ष पूर्व जाटों के नेता ओडिन ने स्कैण्डेनेविया में प्रवेश किया।
  (v): एक समय राजपूत जाटों को खिराज (टैक्स) देते थे ।
  17. यूनानी इतिहासकार हैरोडोटस ने लिखा है
  (i) There was no nation in the world equal to the jats in bravery provided they had unity अर्थात्- संसार में जाटों जैसा बहादुर कोई नहीं बशर्ते इनमें एकता हो । (यह इस प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व में कहा था । इन दो लाइनों में बहुत कुछ है । पाठक कृपया इसे फिर एक बार पढें । यह जाटों के लिए मूलमंत्र भी है – लेखक )
  (ii) जाट बहादुर रानी तोमरिश ने प्रशिया के महान राजा सायरस को धूल चटाई थी ।
  (iii) जाटों ने कभी निहत्थों पर वार नहीं किया ।
  18. महान् सम्राट् सिकन्दर जब जाटों के बार-बार आक्रमणों से तंग आकर वापिस लौटने लगे तो कहा- इन खतरनाक जाटों से बचो ।
  19. एक पम्पोनियस नाम के प्राचीन इतिहासकार ने कहा – जाट युद्ध तथा शत्रु की हत्या से प्यार करते हैं ।
  20. हमलावर तैमूरलंग ने कहा – जाट एक बहुत ही ताकतवर जाति है, शत्रु पर टिड्डियों की तरह टूट पड़ती है, इन्होंने मुसलमानों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया।
  21. हमलावर अहमदशाह अब्दाली ने कहा – जितनी बार मैंने भारत पर आक्रमण किया, पंजाब में खतरनाक जाटों ने मेरा मुकाबला किया । आगरा, मथुरा व भरतपुर के जाट तो नुकीले काटों की तरह हैं ।
  22. एक प्रसिद्ध अंग्रेज मि. नेशफील्ड ने कहा – जाट एक बुद्धिमान् और ईमानदार जाति है ।
  23. इतिहासकार सी.वी. वैद ने लिखा है – जाट जाति ने अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति को अभी तक कायम रखा है । (जाटों को इस प्रवृत्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए, यही भविष्य में बुरे वक्त में काम भी आयेगी – लेखक)
  24. भारतीय इतिहासकार शिवदास गुप्ता – जाटों ने तिब्बत,यूनान, अरब, ईरान, तुर्कीस्तान, जर्मनी, साईबेरिया, स्कैण्डिनोविया, इंग्लैंड, ग्रीक, रोम व मिश्र आदि में कुशलता, दृढ़ता और साहस के साथ राज किया । और वहाँ की भूमि को विकासवादी उत्पादन के योग्य बनाया था । (प्राचीन भारत के उपनिवेश पत्रिका अंक 4.5 1976)
  25. महर्षि पाणिनि के धातुपाठ (अष्टाध्यायी) में – जट झट संघाते – अर्थात् जाट जल्दी से संघ बनाते हैं । (प्राचीनकाल में खेती व लड़ाई का कार्य अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं था इसलिए यह जाटों का एक स्वाभाविक गुण बन गया – लेखक)
  26. चान्द्र व्याकरण में – अजयज्जट्टो हूणान् अर्थात् जाटों ने हूणों पर विजय पाई ।
  27. महर्षि यास्क – निरुक्त में – जागर्ति इति जाट्यम् – जो जागरूक होते हैं वे जाट कहलाते हैं ।
  जटायते इति जाट्यम् – जो जटांए रखते हैं वे जाट कहलाते हैं ।
  28. अंग्रेजी पुस्तक Rise of Islam – गणित में शून्य का प्रयोग जाट ही अरब से यूरोप लाये थे । यूरोप के स्पेन तथा इटली की संस्कृति मोर जाटों की देन थी ।
  29. अंग्रेजी पुस्तक Rise of Christianity – यूरोप के चर्च नियमों में जितने भी सुधार हुए वे सभी मोर जाटों के कथोलिक धर्म अपनाये जाने के बाद हुए, जैसे कि पहले विधवा को पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं थी आदि-आदि । मोर जाटों को आज यूरोप में ‘मूर बोला जाता है – लेखक ।
  30. दूसरे विश्वयुद्ध में जर्मनी की हार पर जर्मन जनरल रोमेल ने कहा- काश, जाट सेना मेरे साथ होती । (वैसे जाट उनके साथ भी थे, लेकिन सहयोगी देशों की सेना की तुलना में बहुत कम थे
  – लेखक)
  31. सुप्रसिद्ध अंग्रेज योद्धा जनरल एफ.एस. यांग – जाट सच्चे क्षत्रिय हैं । ये बहादुरी के साथ-साथ सच्चे, ईमानदार और बात के धनी हैं ।
  32. महाराजा कृष्णसिंह भरतपुर नरेश ने सन् 1925 में पुष्कर में कहा – मुझे इस बात पर अभिमान है कि मेरा जन्म संसार की एक महान् और बहादुर जाति में हुआ ।
  33. महाराजा उदयभानुसिंह धोलपुर नरेश ने सन् 1930 में कहा- मुझे पूरा अभिमान है कि मेरा जन्म उस महान् जाट जाति में हुआ जो सदा बहादुर, उन्नत एवं उदार विचारों वाली है । मैं अपनी प्यारी जाति की जितनी भी सेवा करूँगा उतना ही मुझे सच्चा आनन्द आयेगा ।
  34. डॉ. विटरेशन ने कहा – जाटों में चालाकी और धूर्तता,योग्यता की अपेक्षा बहुत कम होती है ।
  35. मेजर जनरल सर जॉन स्टॉन (मणिपुर रजिडेंट) ने अपने एक जाट रक्षक के बारे में कहा था – ये जाट लोग पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं, थकना तो जानते ही नहीं ।
  36. अंग्रेज हर प्रकार की कोशिशों के बावजूद चार महीने लड़ाई लड़कर भी भरतपुर को विजय नहीं कर पाये तो लार्ड लेकेक ने लिखा है – हमारी स्थिति यह है कि मार करने वाली सभी तोपें बेकार हो गई हैं और भारी गोलियाँ पूर्णतः समाप्त हो गई हैं । हमारे एक तिहाई अधिकारी व सैनिक मारे जा चुके हैं । जाटों को जीतना असम्भव लगता है ।
  उस समय वहाँ की जनता में यह दोहा गाया जाता था-
  यही भरतपुर दुर्ग है, दूसह दीह भयंकार |
  जहाँ जटन के छोकरे, दीह सुभट पछार ||
  37. बूंदी रियासत के महाकवि ने महाराजा सूरजमल के बारे में एक बार यह दोहा गाया था –
  सहयो भले ही जटनी जाय अरिष्ट अरिष्ट |
  जापर तस रविमल्ल हुवे आमेरन को इष्ट ||
  अर्थात् जाटनी की प्रसव पीड़ा बेकार नहीं गई, उसने ऐसे प्रतापी राजा तक को जन्म दिया जिसने आमेर व जयपुर वालों की भी रक्षा की (यह बात महाराजा सूरजमल के बारे में कही गई थी जब उन्होंने आमेर व जयपुर राजपूत राजाओं की रक्षा की) ।
  38. इतिहासकार डॉ० जे. एन. सरकार ने सूरजमल के बारे में लिखा है – यह जाटवंश का अफलातून राजा था ।
  39. इतिहासकार डी.सी. वर्मा:- महाराजा सूरजमल जाटों के प्लेटो थे।
  40. बादशाह आलमगीर द्वितीय ने महाराजा सूरजमल के बारे में अब्दाली को लिखा था – जाट जाति जो भारत में रहती है, वह और उसका राजा इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसकी खुली खुलती है और बंधी बंधती है ।
  41. कर्नल अल्कोट – हमें यह कहने का अधिकार है कि 4000 ईसा पूर्व भारत से आने वाले जाटों ने ही मिश्र (इजिप्ट) का निर्माण किया ।
  42. यूरोपीयन इतिहासकार मि० टसीटस ने लिखा है – जर्मन लोगों को प्रातः उठकर स्नान करने की आदत जाटों ने डाली । घोड़ों की पूजा भी जाटों ने स्थानीय जर्मन लोगों को सिखलाई । घोड़ों की सवारी जाटों की मनपसंद सवारी है ।
  43. तैमूर लंग – घोड़े के बगैर जाट, बगैर शक्ति का हो जाता है । (हमें याद है आज से लगभग 50 वर्ष पहले तक हर गाँव में अनेक घोडे, घोड़ियाँ जाटों के घरों में होती थीं । अब भी पंजाब व हरयाणा में जाटों के अपने घोड़े पालने के फार्म हैं – लेखक)
  44. भारतीय सेना के ले० जनरल के. पी. कैण्डेय ने सन् 1971 के युद्ध के बाद कहा था – अगर जाट न होते तो फाजिल्का का भारत के मानचित्र में नामोनिशान न रहता ।
  45. इसी लड़ाई (सन् 1971) के बाद एक पाकिस्तानी मेजर जनरल ने कहा था – चौथी जाट बटालियन का आक्रमण भयंकर था जिसे रोकना उसकी सेना के बस की बात नहीं रही । (पूर्व कप्तान हवासिंह डागर गांव कमोद जिला भिवानी (हरयाणा) जो 4 बटालियन की इस लड़ाई में थे, ने बतलाया कि लड़ाई से पहले बटालियन कमाण्डर ने भरतपुर के जाटों का इतिहास दोहराया था जिसमें जाट मुगलों का सिहांसन और लाल किले के किवाड़ तक उखाड़ ले गये थे । पाकिस्तानी अफसर मेजर जनरल मुकीम खान पाकिस्तानी दसवें डिवीजन के कमांडर थे ।)
  46. भूतपूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने जाट सेण्टर बरेली में भाषण दिया – जाटों का इतिहास भारत का इतिहास है और जाट रेजिमेंट का इतिहास भारतीय सेना का इतिहास है । पश्चिम में फ्रांस से पूर्व में चीन तक ‘जाट बलवान्-जय भगवान्’ का रणघोष गूंजता रहा है ।
  47. विख्यात पत्रकार खुशवन्तसिंह ने लिखा है – (i) “The Jat was born worker and warrior. He tilled his land with his sword girded round his waist. He fought more battles for the defence for his homestead than other Khashtriyas” अर्थात् जाट जन्म से ही कर्मयोगी तथा लड़ाकू रहा है जो हल चलाते समय अपनी कमर से तलवार बांध कर रखता था। किसी भी अन्य क्षत्रिय से उसने मातृभूमि की ज्यादा रक्षा की है । (ii) पंचायती संस्था जाटों की देन है और हर जाटों का गांव एक छोटा गणतन्त्र है ।
  48. जब 25 दिसम्बर 1763 को जाट प्रतापी राजा सूरजमल शाहदरा में धोखे से मारे गये तो मुगलों को विश्वास ही नहीं हुआ और बादशाह शाहआलम द्वितीय ने कहा – जाट मरा तब जानिये जब तेरहवीं हो जाये । (यह बात विद्वान् कुर्क ने भी कही थी ।)
  49. टी.वी History Channel ने एक दिन द्वितीय विश्वयुद्ध के इतिहास को दोहराते हुए दिखलाया था कि जब सन् 1943 में फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा था तो जुलाई 1943 में सहयोगी सेनाओं ने फ्रांस में जर्मन सेना पर जबरदस्त हमला बोल दिया तो जर्मन सेना के पैर उखड़ने लगे । एक जर्मन एरिया कमांडर ने अपने सैट से अपने बड़े अधिकारी को यह संदेश भेजा कि ज्यादा से ज्यादा गुट्ठा सैनिकों की टुकड़ियाँ भेजो । जब उसे यह मदद नहीं मिली तो वह अपनी गिरफ्तारी के डर में स्वास्तिक निशानवाले झण्डे को सेल्यूट करके स्वयं को गोली मार लेता है । याद रहे जर्मनी में जाटों को गुट्टा के उच्चारण से ही बोला जाता है । – (लेखक)
  50. एक बार अलाउद्दीन ने देहली के कोतवाल से कहा था – इन जाटों को नहीं छेड़ना चाहिए । ये बहादुर लोग ततैये के छत्ते की तरह हैं, एक बार छिड़ने पर पीछा नहीं छोड़ते हैं ।
  51. इतिहासकार मो० इलियट ने लिखा है – जाट वीर जाति सदैव से एकतंत्री शासन सत्ता की विरोधी रही है तथा ये प्रजातंत्री हैं ।
  52. संत कवि गरीबदास – जाट सोई पांचों झटकै, खासी मन ज्यों निशदिन अटकै । (जो पाँचों इन्द्रियों का दमन करके, बुरे संकल्पों से दूर रहकर भक्ति करे, वास्तव में जाट है ।
  53. महान् इतिहासकार कालिकारंजन कानूनगो –
  (क) एक जाट वही करता है जो वह ठीक समझता है । (इसी कारण जाट अधिकारियों को अपने उच्च अधिकारियों से अनबन का सामना करना पड़ता है – लेखक) (ख) जाट एक ऐसी जाति है जो इतनी अधिक व्यापक और संख्या की दृष्टि से इतनी अधिक है कि उसे एक राष्ट्र की संज्ञा प्रदान की जा सकती है । (ग) ऐतिहासिक काल से जाट बिरादरी हिन्दू समाज के अत्याचारों से भागकर निकलने वाले लोगों को शरण देती आई, उसने दलितों और अछूतों को ऊपर उठाया है । उनको समाज में सम्मानित स्थान प्रदान कराया है। (लेकिन ब्राह्मणवाद तो यह प्रचार करता रहा कि शूद्र वर्ग का शोषण जाटों ने किया – लेखक) (घ) हिन्दुओं की तीनों बड़ी जातियों में जाट कौम वर्तमान में सबसे बेहतर पुराने आर्य हैं।
  54. महान् इतिहासकार ठाकुर देशराज – जाटों को मुगलों ने परखा, पठानों ने इनकी चासनी ली, अंग्रेजों ने पैंतरे देखे और इन्होंने फ्रांस एवं जर्मनी की भूमि पर बाहदुरी दिखाकर सिद्ध किया कि जाट महान् क्षत्रिय हैं ।
  55. पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति- जाटों को प्रेम से वश में करना जैसा सरल है, आँख दिखाकर दबाना उतना ही कठिन है ।
  56. कवि शिवकुमार प्रेमी –
  जाट जाट को मारता यही है भारी खोट ||
  ये सारे मिल जायें तो अजेय इनका कोट ||
  (कोट का अर्थ किला)
  इसीलिए तो कहा जाता है – जाटड़ा और काटड़ा अपने को मारता है । (लेखक)
  57. विद्वान् विलियम क्रूक –
  (i) जाट विभिन्न धार्मिक संगठनों व मतों के अनुयायी होने पर भी जातीय अभिमान से ओतप्रोत हैं । भूमि के सफल जोता, क्रान्तिकारी, मेहनती जमीदार तथा युद्ध योद्धा हैं ।
  (इसीलिए तो जाटों या जट्टों के लड़के अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवाते हैं – ‘जट्ट दी गड्डी’, ‘जाट की सवारी’ ‘जहाँ जाट वहाँ ठाठ’, ‘जाट के ठाठ’ तथा ‘Jat Boy’ आदि-आदि – लेखक ।
  (ii) स्पेन, गाल, जटलैण्ड, स्काटलैण्ड और रोम पर जाटों ने फतेह कर बस्तियां बसाई ।
  58. विद्वान् ए.एच. बिगले – जाट शब्द की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है । यह ऋग्वेद, पुराण और मनुस्मृति आदि अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थों से स्वतः सिद्ध है । यह तो वह वृक्ष है जिससे समय-समय पर जातियों की उत्पनि हुई ।
  59. विद्वान् कनिंघम – प्रायः देखा गया है कि जाट के मुकाबले राजपूत विलासप्रिय, भूस्वामी गुजर और मीणा सुस्त अथवा गरीब, कास्तकार तथा पशुपालन के स्वाभाविक शोकीन, पशु चराने में सिद्धहस्त हैं, जबकि जाट मेहनती जमीदार तथा पशुपालक हैं ।
  60. विख्यात इतिहासकार यदुनाथ सरकार – जाट समाज में जाटनियां परिश्रम करना अपना राष्ट्रीय धर्म समझती हैं, इसलिए वे सदैव जाटों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करती हैं । वे आलसी जीवन के प्रति मोह नहीं रखती ।
  61. प्राचीन इतिहासकार मनूची – जाटनियां राजनैतिक रंगमंच पर समान रूप से उत्तरदायित्व निभाती हैं । खेत में व रणक्षेत्र में अपने पति का साथ देती हैं और आपातकाल के समय अपने धर्म की रक्षा में प्रोणोर्त्सग (प्राणत्याग) करना अपना पवित्र धर्म समझती हैं ।
  62. जैक्मो फ्रांसी इतिहासकार व यात्री लिखता है – महाराजा रणजीतसिंह पहला भारतीय है जो जिज्ञासावृत्ति में सम्पूर्ण राजाओं से बढ़ाचढ़ा है । वह इतना बड़ा जिज्ञासु कहा जाना चाहिए कि मानो अपनी सम्पूर्ण जाति की उदासीनता को वह पूरा करता है । वह असीम साहसी शूरवीर है । उसकी बातचीत से सदा भय सा लगता है। उन्होंने अपनी किसी विजययात्रा में कहीं भी निर्दयता का व्यवहार नहीं किया ।
  63. यूरोपीय यात्री प्रिन्सेप – एक अकले आदमी द्वारा इतना विशाल राज्य इतने कम अत्याचारों से कभी स्थापित नहीं किया गया । अद्भुत वीरता, धीरता, शूरता में समकालीन सभी भारतीय नरेशों के शिरमौर थे । दूसरे शब्दों में पंजाबकेसरी महाराजा रणजीतसिंह भारत का नैपोलियन था।
  64. महान् इतिहासकार उपेन्द्रनाथ शर्मा – जाट जाति करोड़ों की संख्या में प्रगितिशील उत्पादक और राष्ट्ररक्षक सैनिक के रूप में विशाल भूखण्ड पर बसी हुई है। इनकी उत्पदाक भूमि स्वयं एक विशाल राष्ट्र का प्रतीक है ।
  65. विद्वान् सर डारलिंग – ‘‘सारे भारत में जाटों से अच्छी ऐसी कोई जाति नहीं है जिसके सदस्य एक साथ कर्मठ किसान और जीवंत जवान हों।’’
  66. महान् इतिहासकार सर हर्बट रिसले – जाट और राजपूत ही वैदिक आर्यों के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं ।
  67. फील्ड मार्शल माउंट गुमरी – “Jat is true soldier. I will be happy to die with dignity amongst Jats Regt. My soul will be bless with peace.” अर्थात् ‘‘जाट एक सच्चा सैनिक है । मुझे खुशी होगी यदि मैं जाटों के बीच रहकर इज्जत से मर जांऊ ताकि मेरी आत्मा को शान्ति मिल सके ।”
  68. अंग्रेज प्रमुख जनरल ओचिनलैक (बाद में फील्ड मार्शल) – ‘‘If things looked back and danger threatened I would ask nothing better than to have Jats beside me in the face of the enemy” अर्थात “हालात बिगड़ते हैं और खतरा आता है तो जाटों को साथ रखने से बेहतर और कुछ नहीं होगा ताकि मैं दुश्मन से लड़ सकूं ।”
  69. क्रान्तिदर्शी राजा महेन्द्रप्रताप – “हमारी जाति बहादुर है । देश के लिए समर्पित कौम है । चाहे खेत हो या सीमा । धरतीपुत्र जाटों पर मुझे नाज़ है ।”
  70. पं. जवाहरलाल नेहरू – ‘‘दिल्ली के आसपास चारों ओर जाट एक ऐसी महान् बहादुर कौम बसती है, वह यदि आपस में मिल जाये और चाहे तो दिल्ली पर कब्जा कर सकती है ।”
  (यह पंडित नेहरू ने सन् 1947 से पहले कहा था, लेकिन पंडित जी देश आजाद होने के बाद जाटों को भूल गये और उन्होंने अपने जीते जी कभी किसी हिन्दू जाट को केन्द्रीय सरकार में किसी भी मंत्री पद पर फटकने नहीं दिया – लेखक)
  71. स्वामी ओमानन्द सरस्वती तथा वेदव्रत्त शास्त्री – (देशभक्तों के बलिदान ग्रंथ में) – ‘‘ईरान से लेकर इलाहाबाद तक जाटों के वीरत्व व बलिदानों का इतिहास चप्पे-चप्पे पर बिखरा पड़ा है । क्या कभी कोई माई का लाल इनका संग्रह कर पाएगा ? काश ! जाट तलवार की तरह कलम का भी धनी होता।”
  72. डॉ० बी.एस. दहिया ने अपनी पुस्तक Jats- The Ancient Rulers अर्थात्- ‘‘जाट प्राचीन शासक हैं’’ में लिखा है -‘‘There is no battle worth its name in The World History where the Jat Blood did not irrigate The Mother Earth’’ अर्थात्- ‘‘विश्व में ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं हुई, जिसमें जाटों ने अपनी मातृभूमि के लिए खून न बहाया हो ।”
  (काश ! यह देश और इस देश के इतिहासकार इसे समझ पाते- लेखक)
  73. विद्वान् इतिहासकार डॉ० धर्मकीर्ति –
  (i) आगरा के ताजमहल और लाल किले को लूट ले जाना, सिकन्दरा में अकबर की कब्र के भवन और एत्माद्दौला की कब्र के ऐतिहासिक भवन में भूसा भरकर आग लगा देना, जिसके परिणामस्वरूप इन भवनों के काले पड़े हुए पत्थर आज भी (बौद्ध) जाटों के शौर्य की वीरगाथा गा रहे हैं ।
  (ii) “वर्तमान जाट जाति को इस बात का गर्व से अनुभव करना चाहिए कि उनके पूर्वज बौद्ध नरेश असुवर्मा नेपाल के प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं।” (इन्हीं विद्वान् ने सम्राट् कनिष्क से लेकर सम्राट् विजयनाग तक 17 बौद्ध जाट राजाओं का उनके काल तथा संसार में उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया है – लेखक)
  74. विद्वान् मोरेरीसन – “The Jats and Rajputs of the Doab are descendents of the late Aryans” अर्थात् दोआबा के जाट और राजपूत आर्यों के वंशज हैं।
  75. विद्वान् नेशफिल्ड – “जाटों से राजपूत हो सकते हैं परन्तु राजपूतों से जाट कभी नहीं हो सकते हैं ।”
  76. प्रो० मैक्समूलर – “सारे भूमण्डल पर जाट रहते हैं और जर्मनी इन्हीं आर्य वीरों की भूमि है ।”
  77. इतिहासकार बलिदबिन अब्दुल मलिक – “अरब की हिफाजत के लिए हमने जाटों का सहारा लिया ।”
  78. सुल्तान मोहम्मद – “जाट कौम का डर मेरे ख्वाब में भी रहता है । इन्होंने मुझे कभी खिराज नहीं दिया ।”
  79. प्रो० बी. एस. ढिल्लों – “मोहम्मद गजनी ने जाटों को खुश करने के लिए साहू जाटों से अपनी बहिन का विवाह किया था ।” (पुस्तक – ‘हिस्ट्री एण्ड स्टडी ऑफ दी जाट’- मूलस्रोत – सर ए. कनिंघम) ।
  80. कैप्टन फॉलकॉन – (i) “The Jats are throughly independent in character and assert personal and indivisual freedom as against communal or tribal control more strongly than other people.” अर्थात् जाट चारित्रिक रूप से पूर्णतया आजाद होते हैं जो निजी तौर पर दूसरों की तुलना में साम्प्रदायिक विरोधी होते हैं । (ii) गोत्र प्रथा को कैनेडा, अमरीका व इंग्लैण्ड में बसने वाले जाट भी मानते हैं ।
  81. प्रो० पी.टी. ग्रीव – “जाट केवल भगवान के सामने ही अपने घुटनों को झुकाता है क्योंकि वह नेता होता है, अनुयायी नहीं ।”
  82. विद्वान् टॉलबोट राईस – “याद रहे चीन ने 1500 मील लम्बी और 35 फिट ऊंची दीवार जाटों से बचने के लिए ही बनाई थी ।”
  83. इतिहासकार जे.सी. मोर – “जाट वास्तव में हिन्दुओं की जाति नहीं है, यह एक नस्ल है।”
  84. विद्वान् डॉ० वाडिल – “गुट, गोट, गुट्टी, गुट्टा, गोटी और गोथ आदि जाटों के नाम के ही शाब्दिक उच्चारण के विभिन्न रूप हैं, जो मध्यपूर्व में महान् शासक हुए हैं ।”
  85. विद्वान् जनरल सर मैकमन – (i) जाट बहुत ताकतवर और कठिन परिश्रमी किसान हैं जो हाथ में हल लेकर पैदा होता है । (ii) जाटों ने हमेशा अपनी लड़ने की योग्यता को कायम रखा, इसी कारण प्रथम विश्वयुद्ध में केवल जाटों की छटी रेजीमेंट को रॉयल की उपाधि मिली ।
  86. विद्वान् लेनेन पूले – “गजनी ने अपने कमांडर नियालटगेन को पंजाब में तैनात किया तो जाट उसका सिर काट ले गए और वही सिर उन्होंने गजनी को चांदी के सैकड़ों-हजारों सिक्कों के बदले वापिस किया ।”
  87. विद्वान् ब्री० सर साईक्स – “आठवीं सदी के आरम्भ में बसरा-बगदाद की लड़ाई में जाटों ने खलीफा को हराया तो वहां के प्रसिद्ध जाट कवि टाबारी ने पर्सियन भाषा में इस प्रकार गाया-
  (अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद)
  ओह ! बगदाद के लोग मर गए,
  तुम्हारा साहस भी हमेशा के लिए ।
  हम जाटों ने तुम्हें हराया,
  हम तुम्हें लड़ने के लिए मैदान में घसीट लाए ।
  हम जाट तुम्हें ऐसे खींच लाए,
  जैसे पशुओं के झुंड से कमजोर पशु को ।
  88. विद्वान् मेजर बरस्टो – “जाटों की विशेषता है कि वे अपने गोत्र में शादी नहीं करते चाहे वह हिन्दू जाट हो या पंजाबी । क्योंकि जाट इसे व्यभिचार मानते हैं ।”
  89. डॉ० रिस्ले – “When Jat runs wild it needs God to hold him back अर्थात् यदि जाट बिगड़ जाए तो उसे भगवान ही काबू कर सकता है ।”
  90. रूसी इतिहासकार के.एम. सेफकुदरात ने अगस्त 1964 में मास्को में एक भाषण दिया जो भारतीय समाचार पत्रों में भी छपा था और उसने कहा “I studied the histories of various sects before I visited India in 1957. It was found that Jats live in an area extending from India to Central Asia and Central Europe. They are known by different names in different countries and they speak different languages but they are all one as regards their origin.”
  अर्थात् “मैंने 1967 से पहले भारत की यात्रा करने से पहले इतिहास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और पाया कि जाट भारत से मध्य एशिया और मध्य यूरोप तक रहते हैं वे अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं और वे भाषाएं भी अलग बोलते हैं । लेकिन उन सभी का निकास एक ही है ।” इसलिए जाट कौम एक ग्लोबल नस्ल है ।
  91. इतिहासकार डॉ० सुखीराम रावत (पलवल) – “राजा गज ने गजनी के पास वर्तमान में अफगानिस्तान में बामियान के पास बुद्ध का विश्वप्रसिद्ध स्तूप बनवाया जिसे तालिबानियों ने सन् 2001 में संसार के सभी देशों की परवाह न करते हुए डाइनामाइट से उड़वा दिया ।”
  92. इतिहासकार महीपाल आर्य (मतलौडा) – “चित्तौड़, उदयपुर, नेपाल तथा महाराष्ट्र में गहलौत जाटों का राज था । बप्पारावल, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी तथा नेपाल के राणावंश नरेश सभी जाट योद्धा थे ।”
  93. चौ० ओमप्रकाश पत्रकार (रोहतक) – “मकौड़ा, घोड़ा और जठोड़ा पकड़ने पर कभी छोड़ते नहीं ।”
  94. चौ० ईश्वरसिंह गहलोत (विख्यात जाट गायक) – “आज भी काबुल चिल्ला रहा है, बंद करो फाटक रणजीत आ रहा है ।”
  95. पंजाब केसरी पत्र ने अपने धारावाहिक सम्पादकीय दिनांक 25.09.2002 को झूठा इतिहास – झूठे लोग में लिखा – “जाटों का इतिहास देख लें ! बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है ! इतना गौरवपूर्ण कि वैसा इतिहास खोजना मुश्किल हो जाए । इतिहासकारों
  ने इसे इतना तरोड़-मरोड़ कर लिखा है कि जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है । क्या यह सब महज इत्तिफाक है ?”
  (यह इतिफाक नहीं था, जाटों के इतिहास के साथ इसलिए हुआ कि पहले जाट बौद्धधर्मी थे और भारत का ब्राह्मणवाद बौद्ध धर्म का दुश्मन रहा जो स्वयं इतिहासकार थे, इसलिए ऐसा करना ही था । क्योंकि यदि भारत का सच्चा इतिहास सामने आयेगा तो ऐसे लोगों का गर्व-खर्व होना निश्चित है – लेखक) ।
  96. बी.बी.सी. लंदन (जयपुर संवाददाता) “जाट जब अपने असली रूप में आ जाये तो वह हिमालय को भी चीर सकता है । हिन्दमहासागर को भी पार कर सकता है । थार के रेगिस्तान में बसे करोड़ों धरतीपुत्रों ने रैली को रैला बनाकर हिन्दुस्तान की सत्ता को थर्रा दिया था और आज 20 अक्तूबर 1999 को राजस्थान सरकार को जाटों को ओ. बी. सी. का आरक्षण देना ही पड़ा ।” (क्या शेष भारत के जाट, जाट नहीं हैं ? रोजाना रैलियों में दौड़ते भागते रहते हैं अपने हक के लिए (आरक्षण के लिए) नहीं लड़ सकते हैं ? – लेखक)
  97. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुधंरा राजे सिधिंया ने दिनांक 07.05.2004 को हांसी में संसद चुनाव में वोट मांगते हुए कहा- “मैं बहादुर जाटों की बहू हूँ इसलिए उनसे वोट मांगने का मेरा अधिकार है ।”
  98. गुर्जर इतिहास (पेज नं० 3, लेखक राणा अली हसन चौहान, पाकिस्तान) – “जाट शुद्ध आर्यों की जाति है ।”
  99. विख्यात फिल्म अभिनेता धर्मेन्द्र ने सन् 2005 में बिजनौर (उत्तर प्रदेश) की एक जनसभा में कहा- “मैं जाट जाति में पैदा होकर गौरव का अनुभव करता हूँ ।”
  100. लेखक – “जाट इतिहास कोई भंगेड़ियों, भगोड़ों व भाड़े का इतिहास नहीं, यह सच्चे वीरों का इतिहास है।” इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जाट जाति का चरित्र कैसा रहा है तथा यह कितनी महान् जाति रही ।
  इसलिए गर्व से कहो हम जाट हैं

  प्रतिक्रिया
  • यह तो ठीक है।।लेकिन यदि आप अपने को वैदिक क्षतिर्य कुल से जोडें तो यदुकुल, या रघूकुल मै किस कुल से सम्बन्धित हैं।।पंजाब मै जट का मतलब किसान हैं।। और भारतबर्ष मै किसान हर वर्ग में है।।

   प्रतिक्रिया
 2. मुझे गर्व है… मैं जाट जाति में , ऐतिहासिक गाँव धनाना में घणघस गोत्र में पैदा हुआ ।
  ” चौधरी सर छोटू राम अमर रहे ”
  जाट एकता जिंदाबाद-जिन्दाबाद-जिंदाबाद

  प्रतिक्रिया
 3. मुझे अपने आप पर गर्व महसूस करता हु कि मेरा इस महान जाति में जन्म हुआ है।मैं भगवान से यही पार्थना करता हु कि मुझे हर बार जाट जाति में ही जन्म दे। जय जाट जय हरियाणा। जय भारत।

  प्रतिक्रिया
 4. मुझे जाट जाति पर गर्व है। मै जाट हू । मुझे फिर जन्म मीले तो ईसी क्षत्रिय कोम मे मिले। मेरा जाट कोम से निवेदन है कि सभी ऐक हौगे तभी हमारा विकास औऱ उत्थान सम्भव हैं। जय जाट । जय भारत ।

  प्रतिक्रिया
 5. मुझे भी जाट होने पर गर्व है। मैं सर्वांग गोत्र का जाट हूं। लेकिन मेरा गोत्र इस लिस्ट में नहीं है। मेरा गांव सारंगपुर दिल्ली में है। सारंग ओर सरावगी गोत्र तो है। ऐसा क्यों है।

  प्रतिक्रिया
 6. 8432291458 जाट समाज ने एक अलग पहचान बनाई है जेसे फोज। पुलिस विभाग में नेटवर्किंग मार्केट में किर्केट कब्बडी में राजनीति हर बड़े बड़े जगह पर कामयाबी पाई है
  जय जाट समाज
  जय श्री तेजाजी महाराज की जय

  प्रतिक्रिया
 7. मुझे गर्व है कि मैं जाट हु मेरी गोऋ रियाड़ है जो इस लिस्ट मे है पर मेरे कुलदेवता (घर का भेरूजी )का पता नहीं लग रहा है मेरे सारे प्रयास विफल रहै है अगर आपको पता हो जाटो मैं रियाड़ गोऋ के भेरूजी तो बताना प्लीज़
  उदयलालजाट गोऋ रियाड़ गांव नंगा जी का खेड़ा (फलासिया) सांवरिया जी जिला चित्तोड़ गढ़ राजस्थान 9413782042

  प्रतिक्रिया
  • भाई आपके वंश बड़वा जी की पुष्तक में देखो आपकी नख ,खाफ कुलदेवी, सती ,कुल भेरू , आपकी उत्त्पत्ति आदि जानकारी एकदम सत्य मिलेगी जो कही भी नही मिल सकती

   प्रतिक्रिया
 8. Hi Friends,
  Recently came to know about a Jat Ashram in Vrindavan founded by Jat, named as Nirbhaya Ashram.
  In an bad shape, as need money to renovate, I have taken the responsibility to collect sufficient fund to Renovate the one and only Jat Ashram in Vrindavan on Parikrama Marg.
  Other community have beautiful Ashram, so now we have to ensure for renovation.
  My contact no. is 88821-52577
  Queries are welcome.
  Awaiting the response.

  प्रतिक्रिया
 9. मुझे गर्व है मैं जाट हूँ व अहलावत गोत्र में पैदा हुआ । मैं हरियाणा के अग्रणी गाँव खरकड़ा ज़िला रोहतक का निवासी हूँ ।यदि किसी भाई को मेरे कुल देवता का पता चले तो ज़रूर बताना ।
  चौधरी छोटू राम ज़िंदाबाद
  जय जवान जय किसान ।जय जाट !!!

  प्रतिक्रिया

 10. November 17, 2018 at 10:53 pm
  Your comment is awaiting moderation.

  मुझे गर्व है मैं जाट हूँ व अहलावत गोत्र में पैदा हुआ । मैं हरियाणा के अग्रणी गाँव खरकड़ा ज़िला रोहतक का निवासी हूँ ।यदि किसी भाई को मेरे कुल देवता का पता चले तो ज़रूर बताना ।
  चौधरी छोटू राम ज़िंदाबाद
  जय जवान जय किसान ।जय जाट !!!

  प्रतिक्रिया
 11. भाई मैं मदीना गांव से हुँ गोहाना तहसील से मैं मलिक हुं मुझे गर्व है जाट होने पर भगवान से प्रार्थना करता हूं अगले जन्म में भी मुझे जाट समुदाय में ही पैदा करना इस लिस्ट में मलिक गोत्र का कहीं जिक्र नहीं किया गया है मलिक गोत्र कि भी जानकारी देने कि कृपया करना । जय जाट जाट महान

  प्रतिक्रिया
 12. भाई जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि तल्लै गोत्र जाटों में होता है या कलीलों में? मैंने एक जाट परिवार में ये गोत्र सुना है, और कहीं नहीं सुना। कृपया बताने की कृपा करें।

  प्रतिक्रिया
 13. मेरा नाम Arun Roy हैं में बिहार से हूँ में जाट हूँ मेरा गोऋ हैं उदेगा हैं मेरा ससुराल का गोऋ हैं महलौत हैं और बिहार कम जनसंख्या में है मिला जुला कर 1 लाख होगा

  प्रतिक्रिया
 14. जाट कौम पर पूरा देश भरोसा करता है जय भगवान जाट बलवान मुझे खुशीहैं मैं जाट हूँ भगवान से प्रार्थना है जाटों को हमेशा सही रहा पर चलने की ताकत दे

  प्रतिक्रिया

Leave a Comment

This site is protected by wp-copyrightpro.com