Chandrashekara Ashtakam Lyrics

Rathna Sanu Sarasanam, Rajathadri Srunga Nikethanam
Sinchini Krutha Pannageswara Achyuthahana Sayakam
Kshipra Dhagdha Purat Thrayam Thri Divalayaya Rabhi Vanditham
Chandra Shekara Masraye Mama Kim Karishyathi Vai Yamah

Pancha Paada Pa Pushpa  Gaddapa Padhambhuja Dwaya Shobitham
Phala Lochana Jatha Pavaka Dagdha Mammatha Vigraham
Basma Digdha Kalebharam, Bhava Nasanam, Bhava Mauvyayam
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yamah

Matha Varana Mukhya Charma Kruthothareeya Manoharam
Pankajasana Padma Lochana Poojithangritha Saroruham
Deva Sindhu Tharanga Seekara Siktha Subra Jatadharam
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yamah

Yaksha Raja Sakham Bhagaksha Haram Bhujanga Vibhooshanam
Shyla Raje Suthaa Parish Krutha Charu Vama Kalebharam
Kshweda Neela Galam Praswadha Dharinam Mruga Dharinam
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yamah

Kundali Krutha Kundaleeswara Kundalam Vrusha Vahanam
Naradadhi Muneeswara Sthutha Vaibhavam Bhuvaneswaram
Andhakandhaka Masrithamara Padapam Samananthakam
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yamah

Bheshajam Bhava Roginaam Akhilaa Padaa Mapa Hareenam
Daksha Yagna Vinasanam Trigunathmakam Trivilochanam
Bhakthi Mukthi Phala Pradham Sakalagha Sanga Nibhardhanam
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yamah

Bhaktha Vathsala Marchitham, Nidhim,Akshayam, Haridambaram
Sarva Bhoothapathim, Parathparam Apprameya Manuthamam
Soma Varinabhoohuthasana Somapanilakha Krutheem
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yamah

Viswa Srushti Vidhayinam, Punareva Palana Thathparam
Samharathamapi Prapanchamasesha Loka Nivasinam
Kredayantha Maharnisam, Gana Nadha Yudha Samanvitham
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yamah

Mruthyu Bheetha Mrukandu Soonu Krutha Sthavam Shiva Sannidhou
Yathra Thuthra Cha Ya Padennahi Thasya Mruthyu Bhayam Bhaveth
Poorna Maayor Aroghitha Makhilarthasambadamdhyam
Chandra Shekara Eva Thasya Dadadhathi Mukthi Mayathnatha

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com