Sai Baba Bolo Lyrics, Shirdi Sai Baba Bhajan

Sai Baba Bolo, Sai Baba BoloSai Baba Bolo, Sai Baba BoloSai Baba Bolo, Sai Baba BoloSai Baba Bolo, Sai Baba Bolo Dagmag Jag Ye Dol Raha HaiAasan Se Mat DoloAllah Sai Bolo, Maula Sai BoloSai Baba Bolo, Sai Baba BoloSai Baba Bolo, Sai Baba Bolo Aankhe Suki, Man Rota HaiBaba Hamara Kyuon Sotaa HaiKholake Aankhe, … Read more Sai Baba Bolo Lyrics, Shirdi Sai Baba Bhajan

Shri Kashi Vishwanath Suprabhatam Lyrics

॥ श्रीकाशीविश्वनाथसुप्रभातम् ॥ Shri Kashi Vishwanath Suprabhatam in Sanskrit / Hindi विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम।वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम॥१॥ उत्तिष्ठ काशि भगवान प्रभुविश्वनाथोगङ्गोर्मिसङ्गतिशुभैः परिभूषितोऽब्जैः।श्रीधुण्डिभैरवमुखैः सहितान्नपूर्णामाता च वाञ्छति मुदा तव सुप्रभातम्॥२॥ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारिःभानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च।गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवःकुर्वन्तु सर्वे भुवि सुप्रभातम्॥३॥ वाराणसीस्थितगजाननधुण्डिराजतापत्रयापहरणे प्रथितप्रभाव।आनन्दकन्दलकुलप्रसवैकभूमेनित्यं समस्तजगतः कुरु सुप्रभातम्॥४॥ ब्रह्मद्रवोपमितगाङ्गपयः प्रवाहैःपुण्यैः सदैव परिचुम्बितपादपद्मे।मध्येऽखिलामरगणैः परिसेव्यमानेश्रीकाशिके कुरु सदा … Read more Shri Kashi Vishwanath Suprabhatam Lyrics

Shri Venkatesh Suprabhatam Lyrics

॥ अथ श्रीवेङ्कटेशसुप्रभातम्॥ कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्ततेउत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥ १ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज ।उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ २ मातस्समस्तजगतां मधुकैटभारेःवक्षोविहारिणि मनोहरदिव्यमूर्ते ।श्रीस्वामिनि श्रितजन-प्रियदानशीलेश्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् ॥ ३ तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्न-मुखचन्द्र-मण्डले ।विधिशङ्करेन्द्र-वनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे ॥ ४ अत्र्यादिसप्तऋषयस्समुपास्य सन्ध्या–माकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि ।आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाःशेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥ ५ पञ्चाननाब्जभव-षण्मुखवासवाद्याःत्रैविक्रमादिचरितं विबुधाः … Read more Shri Venkatesh Suprabhatam Lyrics

Shri Venkatesh Prapatti Lyrics

॥अथ श्रीवेङ्कटेशप्रपत्तिः॥ ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोः परां प्रेयसींतद्वक्षस्स्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं।पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियंवात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ॥१ श्रीमन् कृपाजलनिधे कृतसर्वलोकसर्वज्ञ शक्त नतवत्सल सर्वशेषिन्।स्वामिन् सुशीलसुलभाश्रितपारिजातश्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये॥२ आनूपुरार्पितसुजातसुगन्धिपुष्पसौरभ्यसौरभकरौ समसन्निवेशौ।सौम्यौ सदाऽनुभवनेऽपि नवानुभाव्यौश्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये॥३ सद्योविकासिसमुदित्वरसान्द्ररागसौरभ्यनिर्भरसरोरुहसाम्यवार्तां।सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौश्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये॥४ रेखामयध्वजसुधाकलशातपत्रवज्राङ्कुशाम्बुरुहकल्पकशङ्खचक्रैः।भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्व चिन्हैःश्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये॥५ ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मरागौबाह्यैर्महोभिरभिभूतमहेन्द्रनीलौ।उध्यन्नखांशुभिरुदस्तशशाङ्कभासौश्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये॥६ सप्रेमभीति कमलाकरपल्लवाभ्यांसंवाहनेऽपि सपदि क्लममादधानौ।कान्ताववाङ्ग्मनसगोचरसौकुमार्यौश्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये॥७ लक्ष्मीमहीतदनुरूपनिजानुभावनीलादिदिव्यमहिषीकरपल्लवानां।आरुण्यसङ्क्रमणतः किल सान्द्ररागौश्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये॥८ नित्यान्नमद्विधिशिवादिकिरीटकोटिप्रत्युप्त … Read more Shri Venkatesh Prapatti Lyrics

Shri Venkatesh Mangal Shasanam

॥अथ श्रीवेङ्कटेशमङ्गलशासनम्॥ श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनांश्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्॥१ लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रमचक्षुषेचक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥२ श्री वेङ्कटाद्रि शृङ्गाङ्ग्र मङ्गलाभरणाङ्घ्रयेमङ्गलानां निवासाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥३ सर्वावयवसौन्दर्य संपदा सर्वचेतसांसदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥४ नित्याय निरवद्याय सत्यानन्दचिदात्मनेसर्वान्तरात्मने श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥५ स्वतस्सर्वविदे सर्व शक्तये सर्वशेषिणेसुलभाय सुशीलाया वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥६ परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मनेप्रयुंजे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥७ आकाल तत्त्वमश्रान्तं आत्मनां अनुपश्यतांअतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥८ … Read more Shri Venkatesh Mangal Shasanam

BAJRANG BAAN : बजरंग बाण

|| दोहा || निश्चय प्रेम प्रतीति ते, बिनय करैं सनमान।तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करैं हनुमान॥ || चौपाई || जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजै प्रभु अरज हमारी॥जन के काज बिलंब न कीजै। आतुर दौरि महा सुख दीजै॥ जैसे कूदि सिंधु महिपारा। सुरसा बदन पैठि बिस्तारा॥आगे जाय लंकिनी रोका। मारेहु लात गई सुरलोका॥ जाय … Read more BAJRANG BAAN : बजरंग बाण

Devi Stuti Lyrics Hindi English

Yaa devi sarvabhooteshu Vishnu-maayeti shabditaa |Namah tasyai, namah tasyai, namah tasyai namo namah || Yaa devi sarvabhooteshu buddhi-roopena samsthitaa |Namah tasyai, namah tasyai, namah tasyai namo namah || Yaa devi sarvabhooteshu kshamaa-roopena samsthitaa |Namah tasyai, namah tasyai, namah tasyai namo namah || Yaa devi sarvabhooteshu shakti-roopena samsthitaa |Namah tasyai, namah tasyai, namah tasyai namo namah … Read more Devi Stuti Lyrics Hindi English

Deewana Tera Aaya Lyrics – Sai Baba Bhajan

hai ajab tarah ka saamaan teree shirdee meinaata hindoo hai muslamaan teree shirdee meinaaye jitane bhee pareshaan teree shirdee meinkaam sabake hue aasaan teree shirdee mein deevaana tera aaya baaba teree shirdee meindeevaana tera aaya baaba teree shirdee meinNajraana dil ka laya- 2 baba teri shirdi meindeevaana tera aaya baaba teree shirdee meindeevaana tera aaya … Read more Deewana Tera Aaya Lyrics – Sai Baba Bhajan

Swarnamala Stuti, Shiva Suvarnamala Stuti Lyrics

Isha Girisha naresha paresha Mahesha bhileshayabhooshana bhoSamba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam Umaya  divyasumangala  vigrahayalingitha vamaanga vibhoSamba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam UriKuru mamaajnamanadham  durikurume durithambhoSamba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam Rishivaramanasa hamsa chara chara janana sthithi laya karana bhoSamba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam Anthahkarana vishudhim … Read more Swarnamala Stuti, Shiva Suvarnamala Stuti Lyrics

Satyam Shivam Sundaram Lyrics – Lord Shiva Bhajans

Ishwar satya haiSatya hi Shiv haiShiv hi sundar haiJaago uth kar dekhoJeet jyot ujaagar haiSatyam Shivam sundaram, satyam Shivam sundaram Satyam Shivam sundaram, satyam Shivam sundaramRaam avadh meinRaam avadh mein, kaashi mein Shiv kanhaa vrindaavan meinDayaa karo Prabhu, dekho inko |2|Har ghar ke aangan meinRadha Mohan sharanamSatyam Shivam sundaram Ek soorya haiEk soorya hai, ek … Read more Satyam Shivam Sundaram Lyrics – Lord Shiva Bhajans

This site is protected by wp-copyrightpro.com