Kamala Mantra Hindi English

Ekakshar Kamala Mantra (1 Syllable Mantra)

श्रीं॥ 
Shreem॥

Dvyakshar Samrajya Lakshmi Mantra (2 Syllables Mantra)

स्ह्क्ल्रीं हं॥ 
Shklreem Ham॥

Tryakshar Samrajya Lakshmi Mantra (3 Syllables Mantra)

श्रीं क्लीं श्रीं॥ 
Shreem Kleem Shreem॥

Chaturakshar Kamala Mantra (4 Syllables Mantra)

ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं॥ 
Aim Shreem Hreem Kleem॥

Panchakshar Kamala Mantra (5 Syllables Mantra)

श्रीं क्लीं श्रीं नमः॥ 
Shreem Kleem Shreem Namah॥

Navakshar Siddhi Lakshmi Mantra (9 Syllables Mantra)

ॐ ह्रीं हूं हां ग्रें क्षों क्रों नमः॥ 
Om Hreem Hum Haam Grem Kshom Krom Namah॥

Dashakshari Kamala Mantra (10 Syllables Mantra)

नमः कमलवासिन्यै स्वाहा॥ 
Namah Kamalavasinyai Svaha॥

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com