Mahalakshmi Stotram

Namastesthu Maha Maye,sree peethe, sura poojithe!!
Sanka, chakra, gadha hasthe,Maha Lakshmi Namosthuthe. 1

Namasthe garudarude,kolasura bhayam kari,
Sarva papa hare, devi,Maha Lakshmi Namosthuthe. 2

Sarvagne sarva varadhe,sarva dushta bhayam kari!!
Sarva dukha hare, devi,Maha Lakshmi Namosthuthe. 3

Sidhi budhi pradhe devi,Bhakthi mukthi pradayinee!!
Manthra moorthe, sada devi,Maha Lakshmi Namosthuthe. 4

Adhyantha rahithe, devi,Adhi Shakthi maheswari!!
Yogaje yoga sambhoothe,Maha Lakshmi Namosthuthe. 5

Sthoola sukshma maha roudhre,Maha Shakthi maho dhare!!
Maha papa hare devi,Maha Lakshmi Namosthuthe. 6

Padmasana sthithe, devi,Para brahma swaroopini!!
Para mesi, jagan matha,Maha Lakshmi Namosthuthe. 7

Shwetambara dhare, devi,nanalankara bhooshithe!!
Jagat sthithe, jagan matha,Maha Lakshmi Namosthuthe. 8

Maha Lakmyashtakam stotram,
Ya patheth bhakthiman nara,
Sarva sidhi mavapnothi,
Rajyam prapnothi sarvadha.

Eka kale pathe nithyam, maha papa vinasanam,
Dwi kale pathe nithyam dhana dhanya samanvitha,
Tri kalam pathde nithyam Maha shathru vinasanam,
Maha Lakshmir bhaven nithyam prasanna, varada Shubha.

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com