Shiva Panchakshara Stotram Lyrics

Nagendra haraya Trilochanaya
Basmanga ragaya maheswaraya
Nithyaya shudhaya digambaraya
Tasmai nakaraya namashivaya

Mandakini salila chandana charchithaya
Nandeeswara pramadha nadha maheswaraya
Mandra pushpa bahu pushpa supoojithaya
Tasmai makaraya namashivaya

Shivaaya gowri vadanara vinda
Sooryaya daksha dwara naasakaya
Sri neela kantaya vrisha dwajaya
Tasmai sikaraya namashivaya

Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi
Munendra devarchitha shekaraya
Chandrarka vaiswanara lochanaya
Tasmai vakaraya namashivaya

Yaksha swaroopaya jada dharaya
Pinaka hasthathaya sanathanaya
Divyaya devaaya digambaraya
Tasmai yakaraya namashivaya

Phalasruthi
Panchaksharamidham punyam
Ya padeth Shiva sannidhou
Shivaloka maapnothi
Shive na saha modathe

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com